Beleggingsproducten - Wilgenhaege

Beleggings­producten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Resultaten

Lees meer >

Gestructureerde beleggingsproducten

Lees meer >

Passende beleggingsproducten voor ú!

Wij bieden u een breed assortiment aan beleggingsproducten; van defensief tot offensief, gericht op inkomen of op groei. Producten die aansluiten op marktomstandigheden én bij u! Als u beleggingsproducten bij ons afneemt, zit ú aan de knoppen, ú heeft de regie en ú bepaalt wat en wanneer u koopt of verkoopt. Wij informeren u over onze nieuwe introducties, leggen u graag de werking uit en wij dragen zorg voor de uitvoering van uw orders.

Afhankelijk van de marktomstandigheden is er een aantal nieuwe productintroducties per jaar. Inschrijven op nieuwe producten kan in de inschrijvingsperiode; bij de uitgifte van nieuwe producten worden er geen transactiekosten gerekend. Verkopen kunt u op elke dag dat beurzen open zijn ¹⁾. Op onze website kunt u online de waardeontwikkeling van uw beleggingsproducten volgen.

Volg de waardeontwikkeling online!

De koersen van uw beleggingsproducten kunt u dagelijks online volgen.

U krijgt hiervoor uw persoonlijke toegangscode.

¹⁾ Onder normale omstandigheden en op dagen dat er op Euronext handel in de onderliggende waarde(n) van de producten plaatsvindt, is het mogelijk om uw belegging voor het einde van de looptijd te verkopen. U kunt dit doen via Wilgenhaege.

E-book beleggingsproducten

Gestructureerde producten

Download

Bekijk de resultaten van onze beleggingsproducten

Veelgestelde vragen

Beleggingsproducten of Structured notes (verder: Beleggingsproducten) zijn samengestelde beleggingsproducten. De samenstelling bestaat uit een combinatie van beleggingsinstrumenten die tezamen zorgen voor het resultaat. Gestructureerde producten bestaan meestal uit een combinatie van opties en obligaties. In het algemeen worden opties gebruikt om rendement te realiseren en obligaties om het beginkapitaal (gedeeltelijk) intact te houden. Beleggingsproducten hebben altijd een bepaalde looptijd.


Er zijn veel verschillende varianten, van heel defensief tot heel offensief. Met per beleggingsproducten verschillende beschermingsniveaus (de voorwaarden van de mate waarin en de wijze waarop een hoofdsom (gedeeltelijk) terugbetaald wordt). Gericht op koerswinst en/of gericht op rente-inkomsten. De specificaties worden per product vastgelegd in de voorwaarden (prospectus, deze kunt u opvragen bij Wilgenhaege).


Het kan zo zijn dat beleggers in beleggingsproducten een periodieke uitkeringen ontvangen, dit hoeft niet zo te zijn, meer informatie hierover vindt u onder de vraag: ’Keren beleggingsproducten rente of dividend uit?’.

Wilgenhaege introduceert regelmatig nieuwe gestructureerde producten; inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege. De aankoop gaat via een beleggingsrekening, meer informatie over het open van een beleggingsrekening vindt u onder vraag: ’Over Klant worden – Hoe open ik een beleggingsrekening?’. U kunt uw rekening aanvragen bij een van onze relatiemanagers.


Om met een nieuwe uitgifte van beleggingsproducten mee te kunnen doen dient uw startbedrag vóór de startdatum op uw beleggingsrekening te zijn bijgeschreven. U koopt dan aan tegen de uitgifteprijs zonder transactiekosten.


Beleggingen in de beleggingsproducten via Wilgenhaege zijn verhandelbaar, voor meer informatie over de verhandelbaarheid verwijzen wij naar de vraag: ‘Zijn de beleggingsproducten (dagelijks) verhandelbaar?’.

Ja, de beleggingsproducten via Wilgenhaege zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar. De uitgevende instelling zorgt (onder normale omstandigheden) voor een koop- en een verkoopkoers (het verschil tussen de koop- en verkoopkoers is 1%, als u dus op hetzelfde moment zou kopen en verkopen heeft u 1% verlies in de koers). Bij tussentijdse verkoop is de prijs van het beleggingsproduct gelijk aan de actuele waarde op het moment van handelen. De actuele waarde kan zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde.

U geeft uw opdrachten telefonisch of per e-mail door aan Wilgenhaege Capital Markets (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur) op het telefoonnummer: 023 – 554 16 33 of mailen naar clientservices@wilgenhaege.nl.

Beleggingsproducten hebben een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken die van tevoren bekend zijn. De beleggingsproducten zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel.

U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.

Beleggingsproducten kenmerken zich door transparantie. Maar de aanschaf van beleggingsproducten brengt bepaalde risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn: koersrisico en kredietrisico (zoals hier beneden kort wordt toegelicht). Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus van het betreffende product. Niet alle beleggingsproducten zijn geschikt voor iedere belegger. Heeft u hierover meer vragen, kunt u contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege.


Koersrisico: het risico dat de koers van het product en of de onderliggende waarden niet het gewenste resultaat opleveren. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.


Kredietrisico: als belegger in een gestructureerd product heeft u een vordering op de uitgevende instelling. Wilgenhaege selecteert de uitgevende instellingen zorgvuldig en baseert de keuze onder andere op de ratings afgegeven door de belangrijkste ratingbureaus. De rating van een uitgevende instelling kan gedurende de looptijd van een product wijzigen. Een kredietrisico kan ontstaan wanneer uitgevende instellingen niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, bijvoorbeeld om dat ze in financiële moeilijkheden verkeren.

De belangrijkste bron van informatie is het prospectus dat per beleggingsproduct wordt uitgegeven. Het prospectus kan worden opgevraagd bij Wilgenhaege.


Uitleg en informatie over de werking van het product vindt u in de bijbehorende brochures. Deze kunt u ook opvragen bij Wilgenhaege. U kunt te allen tijde contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege met uw vragen; onze contactgegevens vindt u op deze website.

Wilt u een beleggingsrekening openen?

Wij helpen u graag!