Double Dutch 21%* succesvoller gesloten dan verwacht - Wilgenhaege

Double Dutch 21%* succesvoller gesloten dan verwacht

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 31 mei 2022

Rente op Double Dutch 21%** nóg hoger

De emissie van Double Dutch 21% is afgelopen vrijdag 27 mei succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 27,4%***. Dat is 6,4% hoger dan de 21% die was geprognosticeerd.

Dinsdag 31 mei 2022

Rente op Double Dutch 21%** nóg hoger

De emissie van Double Dutch 21% is afgelopen vrijdag 27 mei succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 27,4%***. Dat is 6,4% hoger dan de 21% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

* Double Dutch 21% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen. De waarde van de Double Dutch 21% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de Double Dutch 21% behoren onder andere: tot maximaal vijf jaar lang beleggen met de aandelen ASML en NN als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van de aandelen op één van de peildata (maximaal 5) op of boven de Startwaarden sluiten.

*** De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Double Dutch 21% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 27,4 = 137% indien het product pas aan het einde van het 5de jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 131,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Double Dutch 21% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Double Dutch 21%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/double-dutch-21 U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Double Dutch 21% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale). U loopt een kredietrisico op Société Générale. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Double Dutch 21% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.