Veelgestelde vragen beleggingsproducten - Wilgenhaege

Veelgestelde vragen beleggingsproducten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Hieronder staat een overzicht van de veelgestelde vragen. Onze antwoorden zijn zorgvuldig geformuleerd om u zo goed mogelijk te informeren. Een aankoopbeslissing van een gestructureerd product dient u uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden.

Beleggingsproducten of Structured notes (verder: beleggingsproducten) zijn samengestelde beleggingsproducten. De samenstelling bestaat uit een combinatie van beleggingsinstrumenten die tezamen zorgen voor het resultaat. Beleggingsproducten bestaan meestal uit een combinatie van opties en obligaties. In het algemeen worden opties gebruikt om rendement te realiseren en obligaties om het beginkapitaal (gedeeltelijk) intact te houden. Beleggingsproducten hebben altijd een bepaalde looptijd.

Er zijn veel verschillende varianten, van heel defensief tot heel offensief. Met per gestructureerd product verschillende beschermingsniveaus (de voorwaarden van de mate waarin en de wijze waarop een hoofdsom (gedeeltelijk) terugbetaald wordt). Gericht op koerswinst en/of gericht op rente-inkomsten. De specificaties worden per product vastgelegd in de voorwaarden (prospectus, deze kunt u opvragen bij Wilgenhaege).

Het kan zo zijn dat beleggers in beleggingsproducten, periodieke uitkeringen ontvangen, dit hoeft niet zo te zijn, meer informatie hierover vindt u onder de vraag: ’Keren beleggingsproducten rente of dividend uit?’.

Wilgenhaege introduceert regelmatig nieuwe beleggingsproducten; inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege. De aankoop gaat via een beleggingsrekening, meer informatie over het openen van een beleggingsrekening vindt u onder de vraag: ’Over Klant worden – Hoe open ik een beleggingsrekening?’. U kunt uw rekening aanvragen bij een van onze relatiemanagers.

Om met een nieuwe uitgifte van beleggingsproducten mee te kunnen doen dient uw startbedrag vóór de startdatum op uw beleggingsrekening te zijn bijgeschreven. U koopt dan aan tegen de uitgifteprijs zonder transactiekosten.

Beleggingen in de beleggingsproducten via Wilgenhaege zijn verhandelbaar, voor meer informatie over de verhandelbaarheid verwijzen wij naar de vraag: ‘Zijn de beleggingsproducten (dagelijks) verhandelbaar?’.

Ja, de beleggingsproducten via Wilgenhaege zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar. De uitgevende instelling zorgt (onder normale omstandigheden) voor een koop- en een verkoopkoers (het verschil tussen de koop- en verkoopkoers is 1%, als u dus op hetzelfde moment zou kopen en verkopen heeft u 1% verlies in de koers). Bij tussentijdse verkoop is de prijs van het beleggingsproduct gelijk aan de actuele waarde op het moment van handelen. De actuele waarde kan zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde.


U geeft uw opdrachten telefonisch en per e-mail door aan Wilgenhaege (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur) op het nummer: 023 – 567 99 00.

Beleggingsproducten hebben een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken die van tevoren bekend zijn. De beleggingsproducten zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel.

U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.

Beleggingsproducten kenmerken zich door transparantie. Maar de aanschaf van beleggingsproducten brengt bepaalde risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn: koersrisico en kredietrisico (zoals hier beneden kort wordt toegelicht). Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus van het betreffende product. Niet alle beleggingsproducten zijn geschikt voor iedere belegger. Heeft u hierover meer vragen, kunt u contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege.


Koersrisico: het risico dat de koers van het product en of de onderliggende waarden niet het gewenste resultaat opleveren. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.


Kredietrisico: als belegger in een beleggingsproduct heeft u een vordering op de uitgevende instelling. Wilgenhaege selecteert de uitgevende instellingen zorgvuldig en baseert de keuze onder andere op de ratings afgegeven door de belangrijkste ratingbureaus. De rating van een uitgevende instelling kan gedurende de looptijd van een product wijzigen. Een kredietrisico kan ontstaan wanneer uitgevende instellingen niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, bijvoorbeeld om dat ze in financiële moeilijkheden verkeren.

De belangrijkste bron van informatie is het prospectus dat per beleggingsproduct wordt uitgegeven. Het prospectus kan worden opgevraagd bij Wilgenhaege.


Uitleg en informatie over de werking van het product vindt u in de bijbehorende brochures. Deze kunt u ook opvragen bij Wilgenhaege. U kunt te allen tijde contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege met uw vragen; onze contactgegevens vindt u op deze website.

Beleggingsproducten bestaan uit een samenstelling van verschillende beleggingsinstrumenten. De werking, waaronder ook of het product voorziet in de mogelijkheid van (tussentijdse) uitkeringen, is van tevoren bepaald en nauwkeurig beschreven in de brochure en het prospectus. In de meeste gevallen is de eventuele uitkering (onder bepaalde vooraf bepaalde voorwaarden) in de vorm van rente.

De onderliggende beleggingen bij beleggingsproducten zijn niet rechtstreeks in aandelen. Daardoor worden er geen dividenden uitgekeerd.

Een beleggingsproduct is samengesteld uit verschillende beleggingsinstrumenten. Vaak is het een combinatie van obligaties en opties. Met de optie wordt de kans op een resultaat nagestreefd. Dit resultaat is vaak voorwaardelijk. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de koers van een bepaald aandeel of de stand van een bepaalde index op of boven een bepaald niveau staat. Doordat het resultaat voorwaardelijk is kan er een relatief hoge beloning tegenover staan.

Over klant worden

Voor het aankopen van de beleggingsproducten via Wilgenhaege dient er op uw naam of op naam van uw onderneming een beleggingsrekening geopend te worden bij Binck Bank. De aanvraag van deze rekening loopt via Wilgenhaege.

De bewaring van uw geld en beleggingen vindt plaats bij Binck Bank op uw beleggingsrekening. Deze bank is zorgvuldig geselecteerd door Wilgenhaege en staat bekend om hun optimale dienstverlening aan zowel u als belegger als aan aanbieders van beleggingsdienstverleningen.

U ontvangt van ons het IBAN-nummer van uw beleggingsrekening. Wanneer u geld wilt storten kunt u het overmaken naar dit IBAN-nummer. Dit kan vanaf elk gewenst bankrekeningnummer.

Wanneer u geld wilt opnemen, kunt u uw overboekingsopdracht telefonisch doorgeven aan Wilgenhaege. Er kan, voor uw veiligheid, uitsluitend overgeboekt worden naar een vaste tegenrekening (waar door u van tevoren voor getekend is). Na een eventuele verkoopopdracht kunnen de vrijgemaakte gelden na twee werkdagen overgeboekt worden.

Ja, in de meeste gevallen kan dat. Voor een zakelijke rekening zijn bepaalde aanvullende gegevens noodzakelijk, waaronder een LEI-code. Heeft u hierover meer vragen, kunt u contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege.

In de meeste gevallen kan dat. Hiervoor zijn wel aanvullende gegevens vereist om de beleggingsrekening bij de depotbank te kunnen openen. Bepaalde landen zijn uitgesloten vanwege fiscale en /of risico overwegingen. Heeft u hierover meer vragen, kunt u contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege.

Vriendenkorting

Tevreden cliënten zijn goede ambassadeurs voor Wilgenhaege en dat mag beloond worden. Indien u een beleggingsproduct via Wilgenhaege koopt en een nieuwe klant aanbrengt, kunt u een korting op de aankoopkosten van het product ontvangen. Deze korting bedraagt € 200,- voor iedere nieuwe klant die het beleggingsproduct bij ons koopt. *

De vriendenkorting krijgt u wanneer zowel u als een aangebrachte relatie een start maakt met minimaal 10.000 euro met de lopende uitgifte. U krijgt de korting nadien (uiterlijk 10 dagen na de startdatum van het product) op uw (beleggings-)rekening uitgekeerd. * * de voorwaarden van de Vriendenkorting vindt u op: https://wilgenhaegecapitalmarkets.nl/voorwaarden-vriendenkorting-beleggingsproducten/

Over de kosten

De beleggingsproducten van Wilgenhaege worden aangekocht en geadministreerd op een beleggingsrekening op uw naam of op naam van uw onderneming bij Binck Bank. Binck Bank rekent een servicefee voor het aanhouden van effecten op de beleggingsrekening. De servicefee bij Binck bank is maximaal 0,22% per jaar, en wordt per kwartaal in rekening gebracht. Dit geschiedt door een automatische incasso op uw beleggingsrekening.

Wanneer u zich inschrijft tijdens de inschrijfperiode (op de emissie) worden er geen transactiekosten in rekening gebracht. Wanneer een beleggingsproduct stopt (tussentijds of aan het einde van de looptijd) worden er ook geen transactiekosten in rekening gebracht.

Bij tussentijdse aan- of verkoop kunnen er transactiekosten in rekening gebracht worden. Een overzicht van de transactiekosten kunt u opvragen bij Wilgenhaege.

Voor het structureren en beheren van een beleggingsproduct zal de uitgevende instelling kosten in rekening brengen. Deze eenmalige kosten worden in de uitgiftekoers van het product verwerkt en bedragen over het algemeen maximaal 2% over de nominale waarde.

Wilgenhaege rekent voor haar dienstverlening een eenmalige bemiddelingsfee in de vorm van een eenmalig percentage over de nominale waarde van de aankoop van het betreffende product.

Lees voor het totaaloverzicht van de kosten goed het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden van het product.

Over onze en uw zekerheden

Ja, u kunt geld verliezen. De beleggingsproducten via Wilgenhaege zijn gericht op koerswinsten en/of rente-uitkeringen. Echter, bij beleggen horen risico’s. Het meest extreme risico is het faillissement van het bedrijf wat de onderliggende waarde bepaalt en/of het in gebreke blijven van de uitgevende instelling van de beleggingsproducten. In deze scenario’s verliest u uw inleg en de gemaakte kosten (servicekosten van de depotbank, eventuele gemaakte transactiekosten en de bemiddelingsfee van Wilgenhaege).

Het meest voorkomende risico is de koersschommeling. Koersschommelingen kunnen door verschillende factoren plaatsvinden. Bijvoorbeeld onder invloed van de rente, de (slechter dan verwachte) resultaten van de onderliggende waarden, valutaschommelingen of sentimenten op de (aandelen-) markt.

Zekerheden bij het toevertrouwen van uw vermogen zijn essentieel. Wilgenhaege is opgericht in 1995 en biedt de diensten Vermogensbeheer en Beleggingsproducten aan. Wilgenhaege heeft alle noodzakelijke vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om uw vermogen te beheren en u beleggingsproducten aan te bieden (artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht).

Daarnaast is Wilgenhaege aangesloten bij DSI (Dutch Securities Institute) en ingeschreven in het DSI-register. DSI heeft een keurmerk ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Die ontvangen het kwaliteitsstempel als ze voldoen aan hoge deskundigheids- en integriteitseisen en over voldoende ervaring in het vak beschikken. Wilgenhaege conformeert zich ook aan alle gedragscodes en reglementen van het DSI.

Wilgenhaege is aangesloten bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Als u ooit een klacht zou hebben over de dienstverlening van Wilgenhaege, dan proberen we er vanzelfsprekend eerst samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan wenden we ons tot dit onafhankelijke instituut, opgericht door de Consumentenbond en de financiële brancheorganisaties.

Uw vermogen staat op een beleggingsrekening op uw naam of op naam van uw onderneming bij Binck Bank. Op deze wijze is er scheiding tussen uw vermogen en Wilgenhaege en loopt u dus geen risico bij insolvabiliteit van Wilgenhaege.

Uw beleggingsdepot wordt aangehouden bij Binck Bank, die fungeert als depotbank voor de cliënten van Wilgenhaege. U krijgt bij deze bank een eigen en uniek IBAN-rekeningnummer. Binck Bank is een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. Binck Bank staat onder toezicht van zowel de Nederlandse Bank (DNB) als de AFM.

Onze depotbank Binck Bank valt onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert tegoeden (dit is kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen) tot een maximum van €100.000 per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag, te weten €200.000. Banken kunnen meerdere merknamen gebruiken. Dit betekent dat u, wanneer u meerdere diensten afneemt die onder dezelfde bank vallen, de openstaande tegoeden bij elke afzonderlijke merknaam bij elkaar op dient te tellen bij een eventuele uitvoering van het Depositogarantiestelsel.

Uw beleggingen in gestructureerde producten vallen onder de beschermende werking van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De Wge biedt u zekerheid doordat u na levering van de effecten direct eigenaar van de effecten bent. Bij een eventueel faillissement van Binck Bank vallen uw effecten dan ook buiten de boedel van de bank.

Vragen en/of opmerkingen

Wij willen dat u tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een vraag, klacht of suggestie hebt waarmee wij onze service verder kunnen verbeteren, laat ons dit dan weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing waar mogelijk. U kunt uw vraag, klacht of suggestie op verschillende manieren aan ons doorgeven:

Per telefoon:
023 – 567 99 00

Per email:
info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

Per post:
Wilgenhaege Capital Markets BV
t.a.v. Client services
Postbus 209
2130 AE Hoofddorp