Voorwaarden ‘vriendenkorting’ beleggingsproducten - Wilgenhaege

Voorwaarden 'vriendenkorting' beleggingsproducten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Wilgenhaege Capital Markets B.V. (hierna: ‘Wilgenhaege’) staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht. Wilgenhaege is lid van het Dutch Securities Institute (DSI). Wilgenhaege geeft het beleggingsproduct uit waarvan productinformatie en prospectus gedownload kunnen worden op www.wilgenhaege.nl

Dit is een initiatief van Wilgenhaege. Beleggen in beleggingsproducten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Korting

Indien u het beleggingsproduct van Wilgenhaege koopt en een nieuwe klant aanbrengt, kunt u een korting op de aankoopkosten van het product ontvangen. Deze korting bedraagt € 200,- voor iedere nieuwe klant die het beleggingsproduct bij ons koopt. Als u één koper aanbrengt krijgt u € 200,-. Als u bijvoorbeeld drie kopers aanbrengt, dan krijgt u € 600,-.

Als voorbeeld: u weet uw buurman te interesseren voor een beleggingsproduct van Wilgenhaege. Uw buurman koopt uiteindelijk ook het nieuwe beleggingsproduct. U ontvangt dan € 200,- korting van ons.

 

Procedure

U ontvangt van ons een e-mail waarin we u vragen of u mogelijk iemand anders kent die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn in het beleggingsproduct. In deze e-mail staat een link naar een webformulier waarop u deze geïnteresseerde aan kunt melden. Deze persoon ontvangt vervolgens van ons de informatiebrochure van het (betreffende) beleggingsproduct. Wij zullen vervolgens contact opnemen met deze geïnteresseerde. Besluit deze geïnteresseerde om ook het beleggingsproduct te kopen, dan geeft deze persoon dit aan op zijn inschrijfformulier. Zo kunnen wij zien dat u degene bent die de geïnteresseerde heeft aangebracht. U ontvangt uw korting uiterlijk 10 werkdagen na de startdatum van het product op het bankrekeningnummer dat u heeft ingevuld op uw eigen inschrijfformulier. Deze actie geldt alleen wanneer u zelf het beleggingsproduct koopt en iemand anders aanbrengt als nieuwe koper van het beleggingsproduct.

 

Meerdere klanten aanbrengen

Het is mogelijk om meerdere geïnteresseerden aan te brengen. Deelnemers die meerdere personen aanbrengen worden erop gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele fiscale gevolgen van het ontvangen van de korting. Het aanbrengen van deelnemers mag daarbij uitsluitend op niet-professionele basis gebeuren en voor de aanbrenger géén enkele vorm van professionele activiteit uitmaken. U krijgt geen korting als u anderen beroep- of bedrijfsmatig hebt gewezen op onze aanbieding, de inschrijving namens die ander doorstuurt of die ander heeft geadviseerd over onze aanbieding.

 

Aanvaarding actievoorwaarden

Deelname aan deze actie houdt in dat u erkent dat u de voorwaarden heeft ontvangen, deze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. Indien u graag een exemplaar van deze actievoorwaarden per post ontvangt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

Weigeren

Wij hebben het recht om personen die u heeft aangebracht te weigeren voor het beleggingsproduct. Wij zijn u hiervoor geen uitleg verschuldigd.

 

Geen advies

Deze actie dient niet te worden opgevat als advies om het beleggingsproduct te kopen. Elke (potentiële) deelnemer dient het prospectus te lezen en voor zichzelf te beoordelen of het beleggingsproduct voor hem of haar passend is.

 

Wijzigingen – (voortijdige) beëindiging actie

Wij behouden ons het recht voor om de looptijd van een actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of de actie stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen kenbaar worden gemaakt via de website www.wilgenhaege.nl. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen uit wijzigingen.

 

Risico’s

Aan deelname in het beleggingsproduct zijn risico’s verbonden. Deze staan beschreven in het prospectus van het beleggingsproduct. Wij adviseren u uw aankoopbeslissing te nemen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus op de website www.wilgenhaege.nl. Het prospectus wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

 

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om u gevraagde informatie te bezorgen. Wij gebruiken uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u dit aangeven per e-mail of per brief aan Wilgenhaege, Marktplein 47, 2132 DA te Hoofddorp.

Wij verzekeren u dat we uw gegevens nooit aan derden meedelen tenzij de wet ons hiertoe verplicht. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft ons daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen.

 

Klachten

Heeft u klachten? Laat ons dat dan meteen weten. U kunt ons een brief sturen naar: Wilgenhaege Capital Markets B.V., Marktplein 47, 2132 DA Hoofddorp.

 

Nederlandse wetgeving

Op deze voorwaarden en alle marketingcommunicatie van het beleggingsproduct is de Nederlandse wetgeving van toepassing. In geval van geschillen is de rechter in Amsterdam bevoegd.

 

2018