Significant hogere rentecoupon dan verwacht bij ASR – EURONEXT 20,5%* - Wilgenhaege

Significant hogere rentecoupon dan verwacht bij ASR - EURONEXT 20,5%*

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Maandag 22 april 2024

Rente op ASR - EURONEXT 20,5%** nóg hoger

De emissie van ASR – EURONEXT 20,5% is vrijdag 19 april jl. succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 24,0%***. Dat is 3,5% hoger dan de 20,5% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Maandag 26 februari 2024

Rente op ASR - EURONEXT 20,5%** nóg hoger

De emissie van ASR-EURONEXT 20,5% is vrijdag 19 april jl. succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 24,0%***. Dat is 3,5% hoger dan de 20,5% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Belangrijke informatie

* ASR – EURONEXT 20,5% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van ASR – EURONEXT 20,5% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van ASR – EURONEXT 20,5% behoren onder andere: tot maximaal vijf jaar lang beleggen met de aandelen ASR en EURONEXT als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als beide koersen van de aandelen ASR en Euronext op één van de peildata (maximaal 5) op of boven de Startwaarden sluiten.

*** De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. ASR – EURONEXT 20,5% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 24,0% = 120% indien het product pas aan het einde van het 5de jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 114,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in ASR – EURONEXT 20,5% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus, het essentiële informatiedocument (Eid) en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van ASR – EURONEXT 20,5%. Deze documenten zijn beschikbaar via https://wilgenhaegecapitalmarkets.nl/asr-euronext-205/

U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten.

ASR – EURONEXT 20,5% wordt uitgegeven door SG Issuer (onderdeel Société Générale Group) U loopt een kredietrisico op Société Générale S.A. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van ASR – EURONEXT 20,5% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.