Wilgenhaege Investments en ABT Engineering slaan handen inéén - Wilgenhaege

Wilgenhaege Investments en ABT Engineering slaan handen inéén

Heeft u een vraag?
Neem contact op
De samenleving heeft behoefte aan innovatieve oplossingen voor geluidsoverlast. Wilgenhaege Investments ontwikkelt samen met ingenieursbureau ABT een revolutionaire mobiele variant op het geluidsscherm.

‘Onze wereld is vol geluid en veel mensen hebben daar last van. Er zijn tal van oplossingen, meer dan alleen de bekende geluidsschermen. Die schermen werken weliswaar goed, maar ze zijn ook massief en belemmeren vaak het uitzicht.’

Dat zegt Niki Loonen. Hij werkt al 22 jaar bij ABT, een adviesbureau in de bouw dat bekend staat om onder andere zijn oplossingen op het gebied van geluidswering.

‘Stel, je ontwikkelt een gebouw langs het spoor waar veel intercity’s voorbijrazen,’ geeft Niki als voorbeeld. ‘Dan kun je behalve een geluidsscherm nog tal van andere oplossingen verzinnen. Je kunt bijvoorbeeld het gebouw zelf inzetten als geluidswerend element. Dat kan door een slimme positionering, waardoor de geluidsgolven zich verspreiden, en door het gebruik van absorberende materialen. Natuursteen en glas weerkaatsen het geluid bijvoorbeeld veel meer dan poreus metselwerk.’

‘Onze wereld is vol geluid en veel mensen hebben daar last van. Er zijn tal van oplossingen, meer dan alleen de bekende geluidsschermen. Die schermen werken weliswaar goed, maar ze zijn ook massief en belemmeren vaak het uitzicht.’

Dat zegt Niki Loonen. Hij werkt al 22 jaar bij ABT, een adviesbureau in de bouw dat bekend staat om onder andere zijn oplossingen op het gebied van geluidswering.

‘Stel, je ontwikkelt een gebouw langs het spoor waar veel intercity’s voorbijrazen,’ geeft Niki als voorbeeld. ‘Dan kun je behalve een geluidsscherm nog tal van andere oplossingen verzinnen. Je kunt bijvoorbeeld het gebouw zelf inzetten als geluidswerend element. Dat kan door een slimme positionering, waardoor de geluidsgolven zich verspreiden, en door het gebruik van absorberende materialen. Natuursteen en glas weerkaatsen het geluid bijvoorbeeld veel meer dan poreus metselwerk.’

Met beplanting kun je eveneens veel bereiken. ‘Zomaar een boom planten heeft geen zin, maar dichte beplanting kan bijdragen aan de geluidsreductie. Bladeren nemen veel geluid op en verstrooien dat ook, maar elke boom en elke struik heeft zijn eigen karakteristieken. Als je dat slim toepast, neemt het geluid in de omgeving meetbaar af.’

Wat je nodig hebt om een optimaal resultaat te behalen zijn specialisten op allerlei vakgebieden, aldus Niki Loonen. ‘Op het gebied van stedenbouw, civiele techniek, fysica, geluid, beplanting en groen, installatietechniek en geveltechniek. Wij hebben al die specialiteiten in huis.’

Met beplanting kun je eveneens veel bereiken. ‘Zomaar een boom planten heeft geen zin, maar dichte beplanting kan bijdragen aan de geluidsreductie. Bladeren nemen veel geluid op en verstrooien dat ook, maar elke boom en elke struik heeft zijn eigen karakteristieken. Als je dat slim toepast, neemt het geluid in de omgeving meetbaar af.’

Wat je nodig hebt om een optimaal resultaat te behalen zijn specialisten op allerlei vakgebieden, aldus Niki Loonen. ‘Op het gebied van stedenbouw, civiele techniek, fysica, geluid, beplanting en groen, installatietechniek en geveltechniek. Wij hebben al die specialiteiten in huis.’

In nauwe samenwerking met Wilgenhaege Investments is ABT bezig met een revolutionaire techniek, waarover Niki Loonen met het oog op de patentaanvraag nog niet veel kan zeggen. Maar dat het om een mobiele constructie gaat die makkelijk kan worden aan- en uitgezet, dat wil hij al wel verklappen. ‘Dat is vooral handig voor plekken waar het geluid onregelmatig is, zoals een popfestival. Onze oplossing is daar perfect voor geschikt.’

Of neem een spoorlijn waar vier keer per uur een boemeltrein voorbijkomt. ‘Als je daar dichtbij woont is dat vervelend, maar moet je dan dan een muur van zes meter hoog bouwen? Dat is niet alleen kostbaar maar ook weinig duurzaam, want de productie van beton en dan vooral gewapend beton gaat met veel CO2-uitstoot gepaard. Onze oplossing heeft daar geen last van. Ik kan nu dus nog niet veel meer zeggen helaas. Maar ik verwacht er binnenkort alles over te kunnen vertellen.’

In nauwe samenwerking met Wilgenhaege Investments is ABT bezig met een revolutionaire techniek, waarover Niki Loonen met het oog op de patentaanvraag nog niet veel kan zeggen. Maar dat het om een mobiele constructie gaat die makkelijk kan worden aan- en uitgezet, dat wil hij al wel verklappen. ‘Dat is vooral handig voor plekken waar het geluid onregelmatig is, zoals een popfestival. Onze oplossing is daar perfect voor geschikt.’

Of neem een spoorlijn waar vier keer per uur een boemeltrein voorbijkomt. ‘Als je daar dichtbij woont is dat vervelend, maar moet je dan dan een muur van zes meter hoog bouwen? Dat is niet alleen kostbaar maar ook weinig duurzaam, want de productie van beton en dan vooral gewapend beton gaat met veel CO2-uitstoot gepaard. Onze oplossing heeft daar geen last van. Ik kan nu dus nog niet veel meer zeggen helaas. Maar ik verwacht er binnenkort alles over te kunnen vertellen.’