Vermogensbeheer is keuzes maken - Wilgenhaege

Vermogensbeheer is keuzes maken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

De veerkracht van de beurs is in het afgelopen jaar groot geweest. De aandelenkoersen zijn sinds de dip van maart april vorig jaar over de breedte hersteld en in sommige sectoren en regio’s nog meer dan dat. De rente is historisch laag en de verwachting is dat deze de komende jaren laag blijft. Is beleggen in deze tijd simpelweg ‘de beurs’ kopen, of is het zaak specifieke keuzes te maken? En wat te doen met vastrentende waarden? De rendementen van obligaties in de afgelopen decennia waren per saldo erg mooi, maar dat kan je niet zondermeer projecteren naar de toekomst. En wat is uw volgende stap?

De stijging van de aandelenbeurzen heeft niet plaatsgevonden door een evenredige stijging van de verschillende sectoren. Het kan per sector in afgelopen anderhalf jaar tientallen procenten verschillen. Bijvoorbeeld tussen Tech en Olie zie je op de Europese beurs een gat van meer dan 45%. Voor een groot deel is dit te verklaren vanuit de verschillen in (verwachte) winstontwikkeling. Toch zijn de rendementen van de aandelen niet in alle gevallen synchroon geweest met de winstontwikkeling van de betreffende bedrijven, waardoor de waarderingen behoorlijk uiteen zijn gaan lopen. Hierdoor geldt dat bepaalde bedrijven juist weer als goedkoop gezien kunnen worden en anderen als duur. In beide gevallen geldt dat de verwachtingen waargemaakt moet worden.

De stijging van de aandelenbeurzen heeft niet plaatsgevonden door een evenredige stijging van de verschillende sectoren. Het kan per sector in afgelopen anderhalf jaar tientallen procenten verschillen. Bijvoorbeeld tussen Tech en Olie zie je op de Europese beurs een gat van meer dan 45%. Voor een groot deel is dit te verklaren vanuit de verschillen in (verwachte) winstontwikkeling. Toch zijn de rendementen van de aandelen niet in alle gevallen synchroon geweest met de winstontwikkeling van de betreffende bedrijven, waardoor de waarderingen behoorlijk uiteen zijn gaan lopen. Hierdoor geldt dat bepaalde bedrijven juist weer als goedkoop gezien kunnen worden en anderen als duur. In beide gevallen geldt dat de verwachtingen waargemaakt moet worden.

Om deze reden hebben wij als vermogensbeheerder een duidelijke keuze gemaakt. Wij beleggen bij voorkeur rechtstreeks in aandelen. Met bijna 3 decennia aan ervaring zorgen wij ervoor dat wij ondernemingen door-en-door leren kennen om er zeker van te zijn dat ze hoog scoren op alle punten die we belangrijk vinden. Zoals de marktpositie, de kwaliteit van het management en de financiële situatie. Het zijn bedrijven waarin we geloven, die we nauwgezet blijven volgen en in de regel voor langere tijd aanhouden. Ons doel? De benchmarks verslaan! Op dit moment ligt de focus op bedrijven met een sterke marktpositie en een stabiel groeiprofiel. We spreiden breed, maar onderwegen of negeren bedrijven of sectoren waar we geen vertrouwen in hebben. Vermogensbeheer is niet klakkeloos in de markt stappen zonder onder de motorkap te kijken. En heel simpel, zijn er geen kansen, dan beleggen we even niet.

Om deze reden hebben wij als vermogensbeheerder een duidelijke keuze gemaakt. Wij beleggen bij voorkeur rechtstreeks in aandelen. Met bijna 3 decennia aan ervaring zorgen wij ervoor dat wij ondernemingen door-en-door leren kennen om er zeker van te zijn dat ze hoog scoren op alle punten die we belangrijk vinden. Zoals de marktpositie, de kwaliteit van het management en de financiële situatie. Het zijn bedrijven waarin we geloven, die we nauwgezet blijven volgen en in de regel voor langere tijd aanhouden. Ons doel? De benchmarks verslaan! Op dit moment ligt de focus op bedrijven met een sterke marktpositie en een stabiel groeiprofiel. We spreiden breed, maar onderwegen of negeren bedrijven of sectoren waar we geen vertrouwen in hebben. Vermogensbeheer is niet klakkeloos in de markt stappen zonder onder de motorkap te kijken. En heel simpel, zijn er geen kansen, dan beleggen we even niet.

Ditzelfde geldt voor het obligatiegedeelte. Obligaties, ooit nuttig voor een constante cashflow, tegenwoordig meer voor het risicomanagement. Hierbij wordt doorlopend de afweging gemaakt of de obligatieposities, ondanks de lage rente, toch bijdragen aan het evenwicht binnen de beleggingsportefeuille. Om toch een cashflow te realiseren kunnen hoogrentende obligaties opgenomen worden. Daar staat meer risico tegenover, maar de vraag is of dit risico beloond wordt. Wanneer de obligaties puur opgenomen worden voor risicoreductie kan het een overweging zijn om minder in obligaties te beleggen en in plaats daarvan bepaalde bescherming van aandelenposities op te nemen om een vergelijkbaar risicoprofiel na te streven. Kortom Wilgenhaege kan uw beleggingsportefeuille op maat beheren.

Hoe is de huidige samenstelling van uw beleggingsportefeuille? Wat verwacht u van de beurs? De rente? En hoe is uw beleggingsportefeuille daarop voorgesorteerd? Vaak wordt de balans per kalenderjaar opgemaakt. Maar waarom niet in de zomer? Bent u klaar voor de volgende stap? Ga vrijblijvend het gesprek met ons aan, u kunt er alleen maar beter van worden.

Beleggen

Ditzelfde geldt voor het obligatiegedeelte. Obligaties, ooit nuttig voor een constante cashflow, tegenwoordig meer voor het risicomanagement. Hierbij wordt doorlopend de afweging gemaakt of de obligatieposities, ondanks de lage rente, toch bijdragen aan het evenwicht binnen de beleggingsportefeuille. Om toch een cashflow te realiseren kunnen hoogrentende obligaties opgenomen worden. Daar staat meer risico tegenover, maar de vraag is of dit risico beloond wordt. Wanneer de obligaties puur opgenomen worden voor risicoreductie kan het een overweging zijn om minder in obligaties te beleggen en in plaats daarvan bepaalde bescherming van aandelenposities op te nemen om een vergelijkbaar risicoprofiel na te streven. Kortom Wilgenhaege kan uw beleggingsportefeuille op maat beheren.

Hoe is de huidige samenstelling van uw beleggingsportefeuille? Wat verwacht u van de beurs? De rente? En hoe is uw beleggingsportefeuille daarop voorgesorteerd? Vaak wordt de balans per kalenderjaar opgemaakt. Maar waarom niet in de zomer? Bent u klaar voor de volgende stap? Ga vrijblijvend het gesprek met ons aan, u kunt er alleen maar beter van worden.