Beleggingsproduct dat aansluit bij de marktomstandigheden - Wilgenhaege

Beleggingsproduct dat aansluit bij de marktomstandigheden

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Onlangs heeft Wilgenhaege succesvol de Easy Coupon 10,5% in de markt gezet. Een beleggingsproduct dat een aantrekkelijke rente kan uitkeren wanneer de koersen van de twee onderliggende aandelen, BESI en L’Oréal, minimaal 80% van de startwaarde kennen op één van de 5, jaarlijkse peildata.

Het succes van dit nieuwe product is te danken aan een nieuw toegevoegd kenmerk: de couponbarrière. Deze couponbarrière houdt in dat de rente ook uitgekeerd wordt bij een daling tot 20% van de startwaarde van de onderliggende aandelen. De afgelopen jaren hebben we een hele reeks producten in de markt gezet die weliswaar een hogere coupon kenden, maar waarbij deze zogenaamde couponbarrière niet gold. De koersen bij deze producten moesten op de peildata gelijk of hoger staan ten opzichte van de startwaarde voor de rente-uitkering.

Het succes van dit nieuwe product is te danken aan een nieuw toegevoegd kenmerk: de couponbarrière. Deze couponbarrière houdt in dat de rente ook uitgekeerd wordt bij een daling tot 20% van de startwaarde van de onderliggende aandelen. De afgelopen jaren hebben we een hele reeks producten in de markt gezet die weliswaar een hogere coupon kenden, maar waarbij deze zogenaamde couponbarrière niet gold. De koersen bij deze producten moesten op de peildata gelijk of hoger staan ten opzichte van de startwaarde voor de rente-uitkering.

“Nu de rente structureel laag staat en de waarderingen van veel aandelen als hoog wordt beschouwd, is de vraag naar een dergelijke oplossing groot”, aldus Levi Pels Rijcken, beleggingsadviseur bij Wilgenhaege. “De beleggers die ik spreek zijn bereid om met een deel van hun vermogen een risico te nemen, maar dat moet dan wel een realistisch uitzicht bieden op een aantrekkelijke rente-uitkering en het beleggingsproduct moet transparant van opzet zijn. Dus geen exotische namen, maar duidelijk herkenbaar en goed uitlegbaar. De koersen kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen wel duidelijk uitleggen wat de verschillende scenario’s kunnen zijn.”

“Nu de rente structureel laag staat en de waarderingen van veel aandelen als hoog wordt beschouwd, is de vraag naar een dergelijke oplossing groot”, aldus Levi Pels Rijcken, beleggingsadviseur bij Wilgenhaege. “De beleggers die ik spreek zijn bereid om met een deel van hun vermogen een risico te nemen, maar dat moet dan wel een realistisch uitzicht bieden op een aantrekkelijke rente-uitkering en het beleggingsproduct moet transparant van opzet zijn. Dus geen exotische namen, maar duidelijk herkenbaar en goed uitlegbaar. De koersen kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen wel duidelijk uitleggen wat de verschillende scenario’s kunnen zijn.”

Levi vervolgt:

“Ik weet nog niet hoe de marktomstandigheden na de zomer zijn, maar ik ga ervanuit dat we dit succes wel een vervolg gaan geven. Je mag de Easy Coupon niet vergelijken met sparen of een staatsobligatie, maar zolang de rente zo laag staat, zal de vraag naar deze oplossingen groot blijven. Het sluit gewoon erg goed aan bij de marktomstandigheden.”

Levi vervolgt:

“Ik weet nog niet hoe de marktomstandigheden na de zomer zijn, maar ik ga ervanuit dat we dit succes wel een vervolg gaan geven. Je mag de Easy Coupon niet vergelijken met sparen of een staatsobligatie, maar zolang de rente zo laag staat, zal de vraag naar deze oplossingen groot blijven. Het sluit gewoon erg goed aan bij de marktomstandigheden.”