Interview ‘De trend in beleggen is diversificatie!’ - Wilgenhaege

De trend in beleggen is diversificatie!

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Het beursjaar 2020 is in alle opzichten uitdagend te noemen

De beurzen corrigeerden hard; herstelden weer voor een groot deel, maar de onzekerheid regeert nog steeds. Wat is in deze markt de aanpak van Wilgenhaege Vermogensbeheer? Tjerk Smelt, directeur relatiemanagement bij Wilgenhaege, geeft hier antwoord op.

Hoe heeft Wilgenhaege 2020 tot nu toe ervaren?

“Dit jaar is zeker uitdagend; dat is een understatement. Het was niet te voorspellen hoe hard de klap zou zijn bij de start van de Coronacisis en het daaropvolgende herstel was ook niet iets dat cijfermatig onderbouwd kan worden. Wat dat betreft is het altijd moeilijk de richting te bepalen van een sentiment gedreven beurs. En dat is eigenlijk ook direct het antwoord op de vraag over de komende maanden.”

En voor de komende maanden?

“Er zijn duidelijk krachten die tegen elkaar inwerken. Aan de ene kant de onzekerheid, aan de andere kant het gebrek aan alternatief nu er op ogenschijnlijk defensieve investeringen zoals spaarrekeningen en staatsobligaties een negatief rendement behaald wordt. En dan stroomt er toch veel vermogen richting de aandelenmarkt. Daardoor is de markt wel extreem gevoelig voor tegenvallers, dus zal de beurs volatiel blijven.”

“Wij hebben altijd een actief beleid gevoerd, tenminste, we beleggen hoofdzakelijk rechtstreeks in aandelen en obligaties”

En moet je dan juist actief of juist passief beleggen?

“Wij hebben altijd een actief beleid gevoerd, tenminste, we beleggen hoofdzakelijk rechtstreeks in aandelen en obligaties. Dit vullen we aan met enkele posities in indexbeleggingen. Overigens vind ik de termen actief en passief niet altijd goed overkomen. Wij beleggen wel rechtstreeks in aandelen, maar die kunnen ook maanden of jaren vastgehouden worden. In ieder geval conformeren wij ons niet aan een index; we maken bij voorkeur keuzes op basis van gedegen research.”

Maar dat staat toch haaks op de huidige trend in de beleggingsmarkt?

“Klopt, je ziet dat de meeste beheerders kiezen voor een gestandaardiseerde aanpak. Los van de namen begint het dan ook heel erg op elkaar te lijken. Wij geloven meer in diversificatie. Dus naast een goed gespreide beleggingsportefeuille ook andere instrumenten opnemen zoals Private Investeringen of bepaalde beleggingsproducten. Daarnaast zal toch ook een groot deel van de beleggers zich niet helemaal thuis voelen in zo’n gestandaardiseerde aanpak, die wensen toch net wat anders.”

Kent Wilgenhaege dan niet standaard profielen?

“Ja, wanneer je daarmee bedoelt dat we duidelijke afspraken maken met de belegger over de uitgangspunten en het risicoprofiel. Maar wat we juist niet hebben zijn volledig geautomatiseerde of gestandaardiseerde portefeuilles. Wij bieden maatwerk; sterker nog we zijn bewust de weg ingeslagen om de belegger juist meer invloed te geven. Ons nieuwe vermogensbeheerlabel, Comfort Living, biedt de belegger de mogelijkheid om niet alleen beleggingen uit te sluiten maar juist ook specifieke beleggingen op te nemen. Oftewel, de belegger oefent concreet invloed uit op de thema’s, de accenten, de trends in de beleggingsportefeuille.”

Heb je een voorbeeld?

“Ja, neem bijvoorbeeld bepaalde sectoren of thema’s zoals farmacie of duurzaam. Wanneer de belegger daar meer nadruk op wenst te leggen, dan kunnen we dat opnemen. Wij zorgen ervoor dat er een palet aan extra mogelijkheden voor de belegger klaarstaat aan thema’s, sectoren, regio’s en in samenspraak met de accountmanager kunnen dan accenten verlegd worden.”

En moet de cliënt het dan zelf in de gaten houden?

“Nee, vermogensbeheer betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de continuïteit. Wij zullen ook binnen de voorkeuren van de cliënt daar waar nodig veranderingen aanbrengen. Wel zullen we iets frequenter contact hebben met belegger die kiezen voor Comfort Living Vermogensbeheer.”

Laatste vraag: wat wil je zeggen tegen geïnteresseerde beleggers?

“Neem gerust contact op. We maken kort telefonisch kennis en plannen dan meestal een afspraak voor een persoonlijk onderhoud bij de belegger, bij ons of tegenwoordig veel online. We bespreken de wensen en uitgangspunten van de belegger en of onze dienstverlening daarop aansluit. Ik zeg altijd: het begint met overleg!”

Meer uitleg over Comfort Living Vermogensbeheer? Vraag hier de brochure aan of neem vrijblijvend contact op; 023 – 567 99 00.