Significant hogere rentecoupon dan verwacht bij NN 14,2%* - Wilgenhaege

Significant hogere rentecoupon dan verwacht bij NN 14,2%*

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Vrijdag 10 november 2023

Rente op NN 14,2%** nóg hoger

De emissie van NN 14,2% is afgelopen vrijdag 3 november succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 18,15%***. Dat is 3,95% hoger dan de 14,2% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Vrijdag 10 november 2023

Rente op NN 14,2%** nóg hoger

De emissie van NN 14,2% is afgelopen vrijdag 3 november succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 18,15%***. Dat is 3,95% hoger dan de 14,2% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Belangrijke informatie

* NN 14,2% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van NN 14,2% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van NN 14,2% behoren onder andere: tot maximaal vijf jaar lang beleggen met het aandeel Nationale Nederlanden (NN) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel NN op één van de peildata (maximaal 5) op of boven de Startwaarde sluit.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. NN 14,2% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 18,15% = 90,75% indien het product pas aan het einde van het 5de jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 83,15%.

U dient uw beslissing om te beleggen in NN 14,2% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus, het essentiële informatiedocument (Eid) en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van NN 14,2%. Deze documenten zijn beschikbaar via https://wilgenhaegecapitalmarkets.nl/nn-142/

U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten.

NN 14,2% wordt uitgegeven door SG Issuer (onderdeel Société Générale Group) U loopt een kredietrisico op Société Générale S.A. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van NN 14,2% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.