Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? - Wilgenhaege

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Heeft u een vraag?
Neem contact op
Wat is mijn bedrijf waard? Die vraag stelt elke ondernemer zich weleens. Maar op dit moment is die vraag actueler dan ooit. Uit een recent Marktlink-onderzoek blijkt dat maar liefst 70 procent van de ondernemers overweegt zijn of haar bedrijf te verkopen. Tegelijkertijd vreest zo’n 40 procent dat het bedrijf door de coronacrisis minder waard is dan een paar jaar geleden.

Grondige analyse

Om de werkelijke waarde van uw bedrijf te bepalen, is zorgvuldig onderzoek een voorwaarde. Dat betekent een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de onderneming, en van de marktpositie, winstcapaciteit en eventuele goodwill. Voordat u aan de slag gaat, moet een accountant of een corporate finance specialist de jaarrekeningen normaliseren. Dit betekent dat de gebruikelijke waarderingsgrondslagen zo worden aangepast, dat deze geschikt zijn voor het waarderen van een onderneming.

Grondige analyse

Om de werkelijke waarde van uw bedrijf te bepalen, is zorgvuldig onderzoek een voorwaarde. Dat betekent een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de onderneming, en van de marktpositie, winstcapaciteit en eventuele goodwill.

Voordat u aan de slag gaat, moet een accountant of een corporate finance specialist de jaarrekeningen normaliseren. Dit betekent dat de gebruikelijke waarderingsgrondslagen zo worden aangepast, dat deze geschikt zijn voor het waarderen van een onderneming.

Grondige analyse

Om de werkelijke waarde van uw bedrijf te bepalen, is zorgvuldig onderzoek een voorwaarde. Dat betekent een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van de onderneming, en van de marktpositie, winstcapaciteit en eventuele goodwill.

Voordat u aan de slag gaat, moet een accountant of een corporate finance specialist de jaarrekeningen normaliseren. Dit betekent dat de gebruikelijke waarderingsgrondslagen zo worden aangepast, dat deze geschikt zijn voor het waarderen van een onderneming.

Bestel nu het boekje "Uw Bedrijf Verkopen"

De afgelopen 20 jaar hadden we bij Wilgenhaege het voorrecht om duizenden ondernemers te spreken over dit thema. De lessen die we daaruit hebben geleerd, zijn in boekvorm gebundeld. Als klant van Wilgenhaege kunt u dit boek kosteloos aanvragen. Meer weten? Bestel dan nu het boekje “Uw Bedrijf Verkopen”

Voor het berekenen van de waarde van het bedrijf zijn er verschillende methoden:

Discounted Cash Flow

Overdrachtsdeskundigen passen de Discounted Cash Flow-methode het meeste toe. Deze is gebaseerd op de toekomstige kasstromen van uw onderneming, die volgens een bepaalde formule worden berekend. Hoewel Discounted Cash Flow in principe de meest objectieve waarde van uw bedrijf oplevert, zijn er ook nadelen aan verbonden. De methode is namelijk gebaseerd op aannamen en toekomstverwachtingen. Deskundige hulp is noodzakelijk om een betrouwbaar toekomstbeeld te schetsen

Intrinsieke waardebepaling

Een andere manier van waardebepaling richt zich op de intrinsieke waarde van uw bedrijf. Deze intrinsieke waardebepaling komt tot stand door de waarden van alle activa te bepalen, en hierop de waarden van alle passiva die niet behoren tot het eigen vermogen in mindering te brengen. Deze waardebepaling is aanzienlijk eenvoudiger dan de Discounted Cash Flow-methode, maar heeft als nadeel dat er geen rekening wordt gehouden met de winstcapaciteit van uw onderneming. Evenmin spelen een rol niet-geactiveerde activa, zoals personeel, merk- en handelsnamen en knowhow

Discounted Cash Flow

Overdrachtsdeskundigen passen de Discounted Cash Flow-methode het meeste toe. Deze is gebaseerd op de toekomstige kasstromen van uw onderneming, die volgens een bepaalde formule worden berekend. Hoewel Discounted Cash Flow in principe de meest objectieve waarde van uw bedrijf oplevert, zijn er ook nadelen aan verbonden. De methode is namelijk gebaseerd op aannamen en toekomstverwachtingen. Deskundige hulp is noodzakelijk om een betrouwbaar toekomstbeeld te schetsen

Intrinsieke waardebepaling

Een andere manier van waardebepaling richt zich op de intrinsieke waarde van uw bedrijf. Deze intrinsieke waardebepaling komt tot stand door de waarden van alle activa te bepalen, en hierop de waarden van alle passiva die niet behoren tot het eigen vermogen in mindering te brengen. Deze waardebepaling is aanzienlijk eenvoudiger dan de Discounted Cash Flow-methode, maar heeft als nadeel dat er geen rekening wordt gehouden met de winstcapaciteit van uw onderneming. Evenmin spelen een rol niet-geactiveerde activa, zoals personeel, merk- en handelsnamen en knowhow

Discounted Cash Flow

Overdrachtsdeskundigen passen de Discounted Cash Flow-methode het meeste toe. Deze is gebaseerd op de toekomstige kasstromen van uw onderneming, die volgens een bepaalde formule worden berekend. Hoewel Discounted Cash Flow in principe de meest objectieve waarde van uw bedrijf oplevert, zijn er ook nadelen aan verbonden. De methode is namelijk gebaseerd op aannamen en toekomstverwachtingen. Deskundige hulp is noodzakelijk om een betrouwbaar toekomstbeeld te schetsen

Intrinsieke waardebepaling

Een andere manier van waardebepaling richt zich op de intrinsieke waarde van uw bedrijf. Deze intrinsieke waardebepaling komt tot stand door de waarden van alle activa te bepalen, en hierop de waarden van alle passiva die niet behoren tot het eigen vermogen in mindering te brengen. Deze waardebepaling is aanzienlijk eenvoudiger dan de Discounted Cash Flow-methode, maar heeft als nadeel dat er geen rekening wordt gehouden met de winstcapaciteit van uw onderneming. Evenmin spelen een rol niet-geactiveerde activa, zoals personeel, merk- en handelsnamen en knowhow

Rentabiliteitswaarde

Weer een andere manier van waardebepaling is het bepalen van de rentabiliteitswaarde. Deze wordt vastgesteld op basis van uw genormaliseerde winstverwachting, die weer wordt afgeleid uit de resultaten die in het verleden zijn behaald. Concreet geeft de rentabiliteit aan welk percentage of resultaat in het verleden is geboekt ten opzichte van het eigen vermogen. Het bepalen van de rentabiliteitswaarde is een veel gebruikte methode. Deze biedt echter weinig inzicht in de verdere groei van uw onderneming Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur  en overtollige activa van de onderneming.

Rentabiliteitswaarde

Weer een andere manier van waardebepaling is het bepalen van de rentabiliteitswaarde. Deze wordt vastgesteld op basis van uw genormaliseerde winstverwachting, die weer wordt afgeleid uit de resultaten die in het verleden zijn behaald. Concreet geeft de rentabiliteit aan welk percentage of resultaat in het verleden is geboekt ten opzichte van het eigen vermogen. Het bepalen van de rentabiliteitswaarde is een veel gebruikte methode. Deze biedt echter weinig inzicht in de verdere groei van uw onderneming Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur  en overtollige activa van de onderneming.

Rentabiliteitswaarde

Weer een andere manier van waardebepaling is het bepalen van de rentabiliteitswaarde. Deze wordt vastgesteld op basis van uw genormaliseerde winstverwachting, die weer wordt afgeleid uit de resultaten die in het verleden zijn behaald. Concreet geeft de rentabiliteit aan welk percentage of resultaat in het verleden is geboekt ten opzichte van het eigen vermogen. Het bepalen van de rentabiliteitswaarde is een veel gebruikte methode. Deze biedt echter weinig inzicht in de verdere groei van uw onderneming Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur  en overtollige activa van de onderneming.

Waarde voor de koper

Welke methode van waardebepaling u uiteindelijk kiest, hangt dus af van uw wensen, de beschikbare middelen en de termijn die u voor een eventuele verkoop in gedachten heeft. Bedenk daarbij dat de uiteindelijke verkoopprijs van uw bedrijf niet alleen afhangt van de feitelijke waarde, maar ook van de waarde die het voor de koper heeft. Vraag en aanbod in de markt bepalen immers de prijs.

Waarde voor de koper

Welke methode van waardebepaling u uiteindelijk kiest, hangt dus af van uw wensen, de beschikbare middelen en de termijn die u voor een eventuele verkoop in gedachten heeft. Bedenk daarbij dat de uiteindelijke verkoopprijs van uw bedrijf niet alleen afhangt van de feitelijke waarde, maar ook van de waarde die het voor de koper heeft. Vraag en aanbod in de markt bepalen immers de prijs.

Waarde voor de koper

Welke methode van waardebepaling u uiteindelijk kiest, hangt dus af van uw wensen, de beschikbare middelen en de termijn die u voor een eventuele verkoop in gedachten heeft. Bedenk daarbij dat de uiteindelijke verkoopprijs van uw bedrijf niet alleen afhangt van de feitelijke waarde, maar ook van de waarde die het voor de koper heeft. Vraag en aanbod in de markt bepalen immers de prijs.

Meer weten? Bestel dan nu het boekje "Uw Bedrijf Verkopen"

De afgelopen 20 jaar hadden we bij Wilgenhaege het voorrecht om duizenden ondernemers te spreken over dit thema. De lessen die we daaruit hebben geleerd, zijn in boekvorm gebundeld. Als klant van Wilgenhaege kunt u dit boek kosteloos aanvragen.

Jerry Langelaar, algemeen directeur Wilgenhaege