Vooruitzichten 2021 - Wilgenhaege

Vooruitzichten 2021

Heeft u een vraag?
Neem contact op

2020 stond in het teken van de coronapandemie.
2021 zal in het teken staan van herstel.

2021 en Corona: Balans zoeken tussen gezondheid, economie en persoonlijke vrijheid...

De inentingen tegen het Covid-19 virus zijn in verschillende landen begonnen. Het zal nog enkele maanden duren voordat voldoende mensen zijn ingeënt en de effecten hiervan duidelijk zichtbaar gaan worden in de besmettingscijfers. De logistieke uitdagingen va het distribueren van het vaccin naar het brede publiek moet niet onderschat worden. Tot die tijd zal er een balans gevonden moeten worden tussen gezondheid, economie en persoonlijk vrijheid.

2021 en Corona: Balans zoeken tussen gezondheid, economie en persoonlijke vrijheid…

De inentingen tegen het Covid-19 virus zijn in verschillende landen begonnen. Het zal nog enkele maanden duren voordat voldoende mensen zijn ingeënt en de effecten hiervan duidelijk zichtbaar gaan worden in de besmettingscijfers. De logistieke uitdagingen va het distribueren van het vaccin naar het brede publiek moet niet onderschat worden. Tot die tijd zal er een balans gevonden moeten worden tussen gezondheid, economie en persoonlijk vrijheid.

‘Ondanks de huidige economische onzekerheid blijft het sentiment op aandelenmarkten overwegend positief.'

2021 en aandelenmarkt: Sentiment bij aanvang goed dankzij steunmaatregelen, vaccins en politiek...

Ondanks de huidige economische onzekerheid blijft het sentiment op aandelenmarkten overwegend positief. De verklaring hiervoor is dat zowel de monetaire als fiscale steun zeer groot is. Overheden en centrale banken willen met steunmaatregelen voorkomen dat de lockdown tot een golf van faillissementen leidt en dat daarmee het herstelpotentieel wordt verzwakt. Daarnaast speelt mee dat het verwachte rendementen op de meeste andere beleggings-categorieën zeer laag en soms zelfs negatief zijn. In die zin zijn er weinig alternatieven voor beleggen in aandelen. Tot slot droegen ook politieke ontwikkelingen bij aan het positieve sentiment. Na een hectische periode rond de Amerikaanse verkiezingen breekt met de inauguratie van Biden naar verwachting een ambtsperiode aan met een stabieler en voorspelbaarder politiek klimaat.

2021 en aandelenmarkt: Sentiment bij aanvang goed dankzij steunmaatregelen, vaccins en politiek...

Ondanks de huidige economische onzekerheid blijft het sentiment op aandelenmarkten overwegend positief. De verklaring hiervoor is dat zowel de monetaire als fiscale steun zeer groot is. Overheden en centrale banken willen met steunmaatregelen voorkomen dat de lockdown tot een golf van faillissementen leidt en dat daarmee het herstelpotentieel wordt verzwakt. Daarnaast speelt mee dat het verwachte rendementen op de meeste andere beleggings-categorieën zeer laag en soms zelfs negatief zijn. In die zin zijn er weinig alternatieven voor beleggen in aandelen. Tot slot droegen ook politieke ontwikkelingen bij aan het positieve sentiment. Na een hectische periode rond de Amerikaanse verkiezingen breekt met de inauguratie van Biden naar verwachting een ambtsperiode aan met een stabieler en voorspelbaarder politiek klimaat.

2021 en China: Positieve data uit China ondersteunen aandelenmarkten...

Daarnaast wordt het positieve sentiment ondersteund door meevallende economische data uit China dat er dankzij een stringent beleid in lijkt te slagen om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen en tegelijkertijd de economie een nieuwe impuls te geven. De rest van de wereld loopt hier nog op achter maar met de komst van vaccins groeit het vertrouwen dat ook in andere regio’s het leven zich in de tweede helft van 2021 kan gaan normaliseren. De periode na een recessie wordt veelal gekenmerkt door sterke winstgroei. Analisten verwachten ook in 2021 een fors winstherstel bij bedrijven. De algemene verwachting is dat het gemiddelde winstniveau over 2021 dicht in de buurt zal komen van dat van 2019 (voor Covid). Per sector kan dit nog wel sterk verschillen.

‘Analisten verwachten ook in 2021
een fors winstherstel bij bedrijven'

2021 Rente en inflatie blijven laag…

Centrale banken wereldwijd zullen ook in 2021 obligaties blijven opkopen. Dit verlicht de rente druk bij landen die obligaties moeten uitgeven ter financiering van de stevige tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de steunmaatregelen die zijn getroffen om het bedrijfsleven door de crisis heen te helpen. In beginsel zal de inflatie ook laag blijven door de output gap, maar bij verder economisch herstel kan de inflatie wat oplopen. Ondanks het feit dat de inflatie al jarenlang hardnekkig laag is blijft het een risicofactor voor beleggers. Het extreem ruime monetaire beleid en de trend naar de-globalisering maken het risico weer actueel. Centrale banken hebben aangegeven dat ze het ruime monetaire beleid nog lang willen voortzetten. Toch zal dan de druk op centrale banken stijgen als de inflatie te hard stijgt.

2021 Rente en inflatie blijven laag…

Centrale banken wereldwijd zullen ook in 2021 obligaties blijven opkopen. Dit verlicht de rente druk bij landen die obligaties moeten uitgeven ter financiering van de stevige tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de steunmaatregelen die zijn getroffen om het bedrijfsleven door de crisis heen te helpen. In beginsel zal de inflatie ook laag blijven door de output gap, maar bij verder economisch herstel kan de inflatie wat oplopen. Ondanks het feit dat de inflatie al jarenlang hardnekkig laag is blijft het een risicofactor voor beleggers. Het extreem ruime monetaire beleid en de trend naar de-globalisering maken het risico weer actueel. Centrale banken hebben aangegeven dat ze het ruime monetaire beleid nog lang willen voortzetten. Toch zal dan de druk op centrale banken stijgen als de inflatie te hard stijgt.