TKH ASMI 17% Finale Uitkering na 3 jaar 164,8% - Wilgenhaege

TKH ASMI 17% Finale Uitkering na 3 jaar (inleg 100% + 3x coupon) 164,8%

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Woensdag 13 april 2022

TKH ASMI: Na 3 jaar is de Finale Uitkering (inleg 100% + 3x coupon) 164,8%.

Het beleggingsproduct TKH ASMI 17%** is na 3 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na drie jaar een netto rente van 60,14%* op.

Tot de productkenmerken van TKH ASMI 17% behoorden:

  • Tot vijf jaar lang beleggen met aandelen TKH en ASMI als onderliggende waarden;
  • Uitkering van de rente vond plaats als minst presterende aandeel van TKH ASMI op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sloot.

De beide onderliggende aandelen van TKH ASMI 17% sloten op de derde peildatum (12 april 2022) boven de startwaarden, waardoor beleggers hun nominale inleg terug ontvingen plus een netto* rente-uitkering van 60,14%. Het beleggingsproduct is op dat moment beëindigd.

Woensdag 13 april 2022

TKH ASMI: Na 3 jaar is de Finale Uitkering (inleg 100% + 3x coupon) 164,8%.

Het beleggingsproduct TKH ASMI 17%** is na 3 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na drie jaar een netto rente van 60,14%* op.

Tot de productkenmerken van TKH ASMI 17% behoorden:

  • Tot vijf jaar lang beleggen met aandelen TKH en ASMI als onderliggende waarden;
  • Uitkering van de rente vond plaats als het minst presterende aandeel van TKH ASMI op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sloot.

De beide onderliggende aandelen van TKH ASMI 17% sloten op de derde peildatum (12 april 2022) boven de startwaarden, waardoor beleggers hun nominale inleg terug ontvingen plus een netto* rente-uitkering van 60,14%. Het beleggingsproduct is op dat moment beëindigd.

*De netto uitkering is na aftrek van provisies, kosten en lasten.

De startdatum van de TKH ASMI 17% was 12 april 2019. TKH ASMI 17% had een maximale looptijd van 5 jaar. Op de derde peildatum (12 april 2022) werd de doelstelling bereikt en is het product beëindigd. Op 17 april 2022 wordt een netto rente van 60,14% uitgekeerd aan de beleggers. De TKH ASMI 17% kende een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 21,6% = 108% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling zou bereiken; deze uitkering heeft niet plaatsgevonden omdat de doelstelling al was bereikt op de derde peildatum.

Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. TKH ASMI 17% is een beleggingsproduct. Dit beleggingsproduct is verkocht op basis van Execution Only. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.