Investeringen & Technology-second - Wilgenhaege

Investeringen & Technology

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Vertrouwen in de technologie van de toekomst

Verbonden met de samenleving

Sinds 2012 ontwikkelen wij in onze Technology divisie initiatieven die de grote uitdagingen aangaan op het gebied van energietransitie, milieu, afval, transport en grondstoffen. Wij participeren in initiatieven, concepten en bedrijven die hierin een avant garde rol kunnen vervullen. We selecteren, investeren, ontwikkelen en dragen eraan bij. Wij bouwen mee aan bedrijven die antwoorden geven op vragen waar de samenleving om vraagt.

De meest effectieve manier om vervuiling tegen te gaan is om niet te vervuilen.
Een gedachte die voor anderen misschien een brug te ver lijkt, maar voor ons als uitgangspunt dient. Logisch nadenken. Verder durven gaan dan standaardoplossingen én een generatie verder willen kijken. En daar vervolgens naar handelen.

Door al onze initiatieven loopt een rode draad: het is fijn om schone lucht in te ademen en het is fijn om schoon (drink)water te hebben. Technologie kan daarbij helpen. Met de intentie om mens en milieu in harmonie dichter bij elkaar te brengen ontstaan baanbrekende ideeën. En juist dié ideeën vormen de basis van een mooi rendement. In meerdere opzichten.

Dit is waaraan wij werken

Een revolutie in geluidswering

Geluidsoverlast kan behoorlijk hinderlijk zijn. En soms zelfs ondermijnend voor de gezondheid. Denk aan wonen langs spoor- en snelwegen. Maar ook festival- en industrieterreinen produceren decibellen die vaak boven acceptabele normen uitstijgen. Overal geluidswallen optrekken is geen optie. Wat dan wel?

Wij ontwikkelden een revolutionair geluidswerend systeem dat niet alleen geluid neutraliseert, maar ook de nadelen die kleven aan traditionele methoden.

Het bijzondere aan het systeem is dat het wordt geactiveerd en zichtbaar wordt op het moment dat er geluid is. En als er geen geluid is, zie je niets. Zo simpel is het. Unieke voordelen:

 • Verrijkend voor milieu en omgeving
 • Geen horizonvervuiling
 • Ontsiering door graffiti is verleden tijd
 • Kostenbesparend
 • Trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder tijdens de aanleg

Dit is waaraan wij werken

Een revolutie in geluidswering

Geluidsoverlast kan behoorlijk hinderlijk zijn. En soms zelfs ondermijnend voor de gezondheid. Denk aan wonen langs spoor- en snelwegen. Maar ook festival- en industrieterreinen produceren decibellen die vaak boven acceptabele normen uitstijgen. Overal geluidswallen optrekken is geen optie. Wat dan wel?

Wij ontwikkelden een revolutionair geluidswerend systeem dat niet alleen geluid neutraliseert, maar ook de nadelen die kleven aan traditionele methoden.

Het bijzondere aan het systeem is dat het wordt geactiveerd en zichtbaar wordt op het moment dat er geluid is. En als er geen geluid is, zie je niets. Zo simpel is het. Unieke voordelen:

 • Verrijkend voor milieu en omgeving
 • Geen horizonvervuiling
 • Ontsiering door graffiti is verleden tijd
 • Kostenbesparend
 • Trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder tijdens de aanleg

Dit is waaraan wij werken

Een revolutie in geluidswering

Geluidsoverlast kan behoorlijk hinderlijk zijn. En soms zelfs ondermijnend voor de gezondheid. Denk aan wonen langs spoor- en snelwegen. Maar ook festival- en industrieterreinen produceren decibellen die vaak boven acceptabele normen uitstijgen. Overal geluidswallen optrekken is geen optie. Wat dan wel?

Wij ontwikkelden een revolutionair geluidswerend systeem dat niet alleen geluid neutraliseert, maar ook de nadelen die kleven aan traditionele methoden.

Het bijzondere aan het systeem is dat het wordt geactiveerd en zichtbaar wordt op het moment dat er geluid is. En als er geen geluid is, zie je niets. Zo simpel is het. Unieke voordelen:

 • Verrijkend voor milieu en omgeving
 • Geen horizonvervuiling
 • Ontsiering door graffiti is verleden tijd
 • Kostenbesparend
 • Trein- en wegverkeer ondervindt geen hinder tijdens de aanleg

Batterijen die de wereld voorzien van energie, niet van afval

We zijn er zo aan gewend dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat het anders kan. Batterijen en accu’s horen bij het chemisch afval. Terecht, want de stoffen die daar in zitten, zijn enorm belastend voor het milieu.

Wij stoppen onze energie in het ontwikkelen van batterijen die niet belastend zijn voor het milieu. Batterijen die je bij wijze van spreken na gebruik in het water zou kunnen gooien zonder dat er een vis of plant last van heeft. Of accu’s waarvan je de lucht kunt inademen, zo vaak en zoveel je maar wilt, zonder dat je het risico loopt om daar ziek van te worden. Dat bedoelen wij met een schone batterij!

Fabrieken en installaties die geen CO2 uitstoten

Is het noodzakelijk om biologie te studeren om erachter te komen dat zuivere lucht belangrijk voor ons is? Het voelt toch gewoon lekker om zuivere lucht in- en uit te ademen? Het is verkwikkend en geeft energie! Het alsmaar toenemende elektriciteits- en energieverbruik zorgt ervoor dat er teveel schadelijke stoffen in de lucht terecht komen, waaronder CO2. En dat is ongezond.
Het leeuwendeel van de emissie-overschotten is afkomstig van de (zware) industrie. De politiek is helder: iedereen kan en moet een bijdrage leveren. Wij zijn het daar mee eens, maar om echt verder te komen, moeten we (in elk geval) werken aan andere systemen en installaties voor de industrie.

Dat doen wij dus.
Systemen, machines en installaties bouwen die geen CO2 meer uitstoten. Nul. Niets. Punt.

"

Wij stoppen onze energie in het ontwikkelen van batterijen die niet belastend zijn voor het milieu.

Nieuwe dimensie in openbaar vervoer

We werken aan treinen die nog maar 15% van de energie gebruiken en die ook nog eens 30% goedkoper zijn in exploitatie. Hiervoor zijn ook aanpassingen in de infrastructuur nodig. En dat is niet morgen geregeld. In elk geval zetten wij alvast de eerste stappen.

We zien graag het stadsbeeld veranderen. Waarom? Omdat voor trams, bussen en metro’s hetzelfde kan gelden! Ze hoeven niet te vervuilen en schonere versies verdienen zich snel terug.

Om je snel en comfortabel te verplaatsen, hoef je het milieu niet te belasten. Dat dit in het verleden wel zo was, is geen reden om het zo te laten.

Nieuwe dimensie in openbaar vervoer

We werken aan treinen die nog maar 15% van de energie gebruiken en die ook nog eens 30% goedkoper zijn in exploitatie. Hiervoor zijn ook aanpassingen in de infrastructuur nodig. En dat is niet morgen geregeld. In elk geval zetten wij alvast de eerste stappen.

We zien graag het stadsbeeld veranderen. Waarom? Omdat voor trams, bussen en metro’s hetzelfde kan gelden! Ze hoeven niet te vervuilen en schonere versies verdienen zich snel terug.

Om je snel en comfortabel te verplaatsen, hoef je het milieu niet te belasten. Dat dit in het verleden wel zo was, is geen reden om het zo te laten.

Nieuwe dimensie in openbaar vervoer

We werken aan treinen die nog maar 15% van de energie gebruiken en die ook nog eens 30% goedkoper zijn in exploitatie. Hiervoor zijn ook aanpassingen in de infrastructuur nodig. En dat is niet morgen geregeld. In elk geval zetten wij alvast de eerste stappen.

We zien graag het stadsbeeld veranderen. Waarom? Omdat voor trams, bussen en metro’s hetzelfde kan gelden! Ze hoeven niet te vervuilen en schonere versies verdienen zich snel terug.

Om je snel en comfortabel te verplaatsen, hoef je het milieu niet te belasten. Dat dit in het verleden wel zo was, is geen reden om het zo te laten.

Wilt u meer weten over onze investeringsactiviteiten?

Bel 023 567 9900 of neem contact op via onderstaande knop.

Veelgestelde vragen

Structured notes of gestructureerde producten (verder: gestructureerde producten) zijn samengestelde beleggingsproducten. De samenstelling bestaat uit een combinatie van beleggingsinstrumenten die tezamen zorgen voor het resultaat. Gestructureerde producten bestaan meestal uit een combinatie van opties en obligaties. In het algemeen worden opties gebruikt om rendement te realiseren en obligaties om het beginkapitaal (gedeeltelijk) intact te houden. Gestructureerde producten hebben altijd een bepaalde looptijd.

Er zijn veel verschillende varianten, van heel defensief tot heel offensief. Met per gestructureerd product verschillende beschermingsniveaus (de voorwaarden van de mate waarin en de wijze waarop een hoofdsom (gedeeltelijk) terugbetaald wordt). Gericht op koerswinst en/of gericht op rente-inkomsten. De specificaties worden per product vastgelegd in de voorwaarden (prospectus, deze kunt u opvragen bij Wilgenhaege).

Het kan zo zijn dat beleggers in gestructureerde producten een periodieke uitkeringen ontvangen, dit hoeft niet zo te zijn, meer informatie hierover vindt u onder de vraag: ’Keren gestructureerde producten rente of dividend uit?’.
Wilgenhaege introduceert regelmatig nieuwe gestructureerde producten; inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege. De aankoop gaat via een beleggingsrekening, meer informatie over het open van een beleggingsrekening vindt u onder vraag: ’Over Klant worden – Hoe open ik een beleggingsrekening?’. U kunt uw rekening aanvragen bij een van onze relatiemanagers.

Om met een nieuwe uitgifte van gestructureerde producten mee te kunnen doen dient uw startbedrag vóór de startdatum op uw beleggingsrekening te zijn bijgeschreven. U koopt dan aan tegen de uitgifteprijs zonder transactiekosten.

Beleggingen in de gestructureerde producten via Wilgenhaege zijn verhandelbaar, voor meer informatie over de verhandelbaarheid verwijzen wij naar de vraag: ‘Zijn de gestructureerde producten (dagelijks) verhandelbaar?’.
Ja, de gestructureerde producten via Wilgenhaege zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar. De uitgevende instelling zorgt (onder normale omstandigheden) voor een koop- en een verkoopkoers (het verschil tussen de koop- en verkoopkoers is 1%, als u dus op hetzelfde moment zou kopen en verkopen heeft u 1% verlies in de koers). Bij tussentijdse verkoop is de prijs van het gestructureerde product gelijk aan de actuele waarde op het moment van handelen. De actuele waarde kan zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde.

U geeft uw opdrachten telefonisch en per e-mail door aan Wilgenhaege (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur) op het nummer: 023 – 567 99 00.
Gestructureerde producten hebben een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken die van tevoren bekend zijn. De gestructureerde producten zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel. U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.
Gestructureerde producten kenmerken zich door transparantie. Maar de aanschaf van gestructureerde producten brengt bepaalde risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn: koersrisico en kredietrisico (zoals hier beneden kort wordt toegelicht). Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus van het betreffende product. Niet alle gestructureerde producten zijn geschikt voor iedere belegger. Heeft u hierover meer vragen, kunt u contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege.

Koersrisico: het risico dat de koers van het product en of de onderliggende waarden niet het gewenste resultaat opleveren. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

Kredietrisico: als belegger in een gestructureerd product heeft u een vordering op de uitgevende instelling. Wilgenhaege selecteert de uitgevende instellingen zorgvuldig en baseert de keuze onder andere op de ratings afgegeven door de belangrijkste ratingbureaus. De rating van een uitgevende instelling kan gedurende de looptijd van een product wijzigen. Een kredietrisico kan ontstaan wanneer uitgevende instellingen niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, bijvoorbeeld om dat ze in financiële moeilijkheden verkeren.
De belangrijkste bron van informatie is het prospectus dat per gestructureerd product wordt uitgegeven. Het prospectus kan worden opgevraagd bij Wilgenhaege.

Uitleg en informatie over de werking van het product vindt u in de bijbehorende brochures. Deze kunt u ook opvragen bij Wilgenhaege. U kunt te allen tijde contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege met uw vragen; onze contactgegevens vindt u op deze website.