Succesvolle emissie van ING Click - Wilgenhaege

Succesvolle emissie van ING Click

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Belangrijke informatie

* Tot de productkenmerken van de ING Click behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel ING Groep N.V. (ING) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel ING op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sluit.

** De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. ING Click kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 19,70 = 98,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 93,4%.

ING Click is een beleggingsproduct met een hoog risico. De waarde van de ING Click kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw volledige inleg verliezen.

U dient uw beslissing om te beleggen in de ING Click uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de ING Click Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/ING-NOTE-voorwaarden. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. ING Click wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale). U loopt een kredietrisico op Société Générale. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de ING Click is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege. U kunt het Eid ook raadplegen op de website en op de website van Société Générale.