Cash en Go II: 36,02%* netto rente-uitkering na 4 jaar - Wilgenhaege

Cash en Go succesvol gesloten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Vrijdag 21 mei 2021

36,02%* netto rente-uitkering na 4 jaar

Het beleggingsproduct Cash en Go II** is na 4 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na vier jaar een netto rente van 36,02%* op.

Vrijdag 21 mei 2021

36,02% netto rente-uitkering na 4 jaar

Het beleggingsproduct Cash en Go II** is na 4 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na vier jaar een netto rente van 36,02%* op.

Tot de productkenmerken van de Cash & Go II behoorden: tot vijf jaar lang beleggen met de index EUROSTOXX50 als onderliggende waarde. Het beleggingsproduct stopt als de index EUROSTOXX50 op één van de peildata gelijk of hoger staat ten opzichte van de startwaarde. Op de vierde peildatum (19 mei 2021) was dit het geval, waardoor aan beleggers hun nominale inleg vermeerderd met een netto rente van 36,02%* werd uitgekeerd.

*de netto-uitkering is ná aftrek van provisies, kosten en lasten. De Cash & Go II is beëindigd. De Cash & Go II had een looptijd van maximaal 5 jaar en kende een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 10% = 50% indien het beleggingsproduct pas op de vijfde peildatum zijn doelstelling zou hebben bereikt.

**Cash en Go II is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Bekijk alle resultaten van de beleggingsproducten: www.wilgenhaege.nl/resultaten