Rente op Easy Coupon 10,5%* nóg hoger - Wilgenhaege

Rente op Easy Coupon 10,5%* nóg hoger

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Donderdag 15 juli 2021

Rente op Easy Coupon 10,5%* nóg hoger

De emissie van Easy Coupon 10,5% heeft afgelopen vrijdag 9 juli 2021 succesvol plaatsgevonden. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 13,2%***.
Dat is 2,7% hoger dan de 10,5% die was geprognosticeerd.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met één van onze beleggingsexperts.

Donderdag 15 juli 2021

Rente op Easy Coupon 10,5%* nóg hoger

De emissie van Easy Coupon 10,5% heeft afgelopen vrijdag 9 juli 2021 succesvol plaatsgevonden. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 13,2%***.
Dat is 2,7% hoger dan de 10,5% die was geprognosticeerd.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met één van onze beleggingsexperts.

Belangrijke informatie

* is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de Easy Coupon 10,5% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen BE Semiconductors (Besi) en L’Oréal als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minst presterende aandeel op één of meerdere van de peildata (maximaal 5) boven 80% van de Startwaarde sluit.

*** De geprognosticeerde rente van 10,5% is vastgesteld op 16 juni 2021. Bij sluiting van de inschrijving op 9 juli 2021 is de definitieve rente vastgesteld op 13,2%.

De bruto rente-uitkering van 13,2% is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Dit beleggingsproduct kent een bruto rente-uitkering van maximaal 5 x 13,2% = 66% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar stopt. De maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 60,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Easy Coupon 10,5% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Easy Coupon 10,5%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/easy-coupon-10-5/ U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Easy Coupon 10,5% wordt uitgegeven door BNP Paribas. U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Easy Coupon 10,5% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.