Unilever-Philips 17% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Unilever-Philips 17%*

ISIN: XS2042907928

Coupon

17,45%

Startwaarde Unilever N.V.

€53,80

29-11-2019

Startwaarde Koninklijke Philips N.V.

€42,145

29-11-2019

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

29-11-24

wilgenhaege

Details

Einddatum

06-12-24

Eind-uitkering

06-12-24

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

30-11-2020

Unilever € 51,17

Philips € 43,60

Peildatum 2

29-11-2021

Unilever € 46,605

Philips € 31,745

Peildatum 3

29-11-2022

Unilever € 47,77

Philips € 14,08

Peildatum 4

29-11-2023

Unilever € 43,48

Philips € 18,83

Peildatum 5

29-11-2024

*Unilever-Philips 17% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 29-11-2019. U kunt niet meer inschrijven.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Unilever-Philips 17% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Unilever-Philips 17% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 17,45%, 34,90%, 52,35%, 69,80% of zelfs 87,25% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 17,45% rente; Unilever-Philips 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 34,90% rente; Unilever-Philips 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 52,35% rente; Unilever-Philips 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 69,80% rente; Unilever-Philips 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 87,25% rente; Unilever-Philips 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van Unilever N.V. of Koninklijke Philips N.V.).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt Unilever-Philips 17% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Unilever-Philips 17% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00