Triple G-7% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

TRIPLE G-7%*

ISIN: XS1793287043

Coupon

7%

Startwaarde Aegon N.V.

€5,582

06-04-2018

Startwaarde Unilever N.V.

€46,965

06-04-2018

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

06-04-23

Details

Einddatum

17-04-2023

Eind-uitkering

17-04-2023

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

05-04-2019

Aegon € 4,515

Unilever € 51,600

Peildatum 2

06-04-2020

Aegon € 2,236

Unilever € 45,710

Peildatum 3

08-04-2021

Aegon € 4,003

Unilever € 48,115

Peildatum 4

08-04-2022

Aegon €  5,026

Unilever € 42,34

Peildatum 5

06-04-2023

Aegon €  4,063

Unilever € 49,070

*TRIPLE G-7% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 06-04-2018. U kunt niet meer inschrijven.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

De rente-uitkeringen van 1e , 2e en 3e peildatum zijn gegarandeerd. Binnen 5 werkdagen na deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd. De rente-uitkeringen van de 4e en de 5e peildatum zijn afhankelijk van de koersen van de aandelen Aegon en Unilever. (Zie Aflossingen op einddatum)

In totaal kunt u maximaal vijf keer een rente-uitkering van 7% ontvangen. De rente wordt uitgekeerd binnen 5 werkdagen na deze peildatum. 

Triple G-7% kan vervroegd worden afgelost na het 3e of het 4e jaar als het minstpresterende aandeel op de 3e of 4e peildatum op of boven de Startwaarde noteert. Op deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd én wordt Triple G-7% afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde. 

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het minst presterende aandeel op de 5e peildatum (laatste peildatum) op of boven het beschermingsniveau van 60% van de startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, vermeerderd met de rente-uitkering van het 5e jaar en indien van toepassing ontvangt u op dat moment dankzij het ‘geheugen-element’ in de Triple G-7% ook de rente-uitkering van het 4e jaar als die in het 4e jaar niet is uitgekeerd;
  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan 60% van de startwaarde, dan krijgt u de aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele waarde van het aandeel op dat moment. De koers van het minst presterende aandeel zal dan ten opzichte van de startwaarde met 40% of meer zijn gedaald. De Triple G-7 dempt uw verlies. U heeft in dat
    geval namelijk al 21% of 28% uitgekeerd gekregen. Uw verlies bedraagt 12% of meer.

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt Triple G-7% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Triple G-7% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00