TKH-ASMI 17% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

TKH-ASMI 17%*

ISIN: XS1931799917

Coupon

21,6%

Startwaarde TKH Group N.V.

€47,68

12-04-2019

Startwaarde ASM International N.V.

€54,32

12-04-2019

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

12-04-24

Details

Einddatum

19-04-2024

Eind-uitkering

19-04-2024

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

14-04-2020

TKH € 27,800

ASMI € 99,02

Peildatum 2

12-04-2021

TKH € 41,640

ASMI €262,500

Peildatum 3

12-04-2022

TKH 47,90

ASMI 297,95

Peildatum 4

12-04-2023

Peildatum 5

12-04-2024

*TKH-ASMI 17% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 12-04-2019. U kunt niet meer inschrijven.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

TKH-ASMI 17% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. TKH-ASMI 17% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 21,60%, 43,20%, 64,80%, 86,40% of zelfs 108,00% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

 • 1e peildatum, dan krijgt u 21,60% rente; TKH-ASMI 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • 2e peildatum, dan krijgt u 43,20% rente; TKH-ASMI 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • 3e peildatum, dan krijgt u 64,80% rente; TKH-ASMI 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • 4e peildatum, dan krijgt u 86,40% rente; TKH-ASMI 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 108,00% rente; TKH-ASMI 17% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

 • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;
 • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van TKH Group N.V. of ASM International N.V.).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt TKH-ASMI 17% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van TKH-ASMI 17% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00

17% rente, 34% rente, of ....?

Zoekt u een belegging die kans biedt op een rente van 17% per jaar en die op de einddatum bescherming biedt tegen koersdalingen tot 30%? Bent u bereid het risico te nemen dat u aandelen TKH Group N.V. (‘TKH’) of ASM International N.V. (‘ASMI’) ontvangt in geval de koersdaling meer dan 30% is op de einddatum? Misschien is de TKH-ASMI 17% dan iets voor u…

Wanneer kan het voor u interessant zijn?

 • Als u op zoek bent naar een beleggingsproduct dat tot maximaal 70% rente uit kan keren;
 • Als uw visie is dat van de aandelen TKH en ASMI het minst presterende aandeel over 5 jaar niet meer dan 30% zal dalen t.o.v. de startwaarde;
 • Als u bereid bent om volledig koersrisico op uw inleg te lopen;
 • Als u bereid bent om gedurende de looptijd kredietrisico te lopen op Société Générale S.A. (‘Société Générale’);
 • Als u bereid bent om de TKH-ASMI 17% gedurende de gehele looptijd (van maximaal 5 jaar) aan te houden.

TKH-ASMI 17% is een beleggingsproduct met een hoog risico. U dient uw beslissing om te beleggen in TKH-ASMI 17% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus, en de definitieve voorwaarden (‘Final Terms’) van TKH-ASMI 17%. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kenmerken van TKH-ASMI 17% dan wel een adviseur te raadplegen. Wilgenhaege verleent geen beleggingsadvies.

 

Inschrijven?

U kunt inschrijven tot vrijdag 12 april 2019 15:00 uur, door:

 

 

Lukt het niet helemaal of wilt u hulp? Neem dan contact met ons op +31 (0)23 567 99 00. (Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 17:30 uur)

Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V. Er geldt een minimuminschrijving van 10.000,- euro nominaal (10 deelnemingen).

Maak kans op:

 • 17% rente na 1 jaar;
 • 34% rente na 2 jaar;
 • 51% rente na 3 jaar;
 • 68% rente na 4 jaar;
 • 85% rente na 5 jaar.

Bescherming tegen een koersdaling tot 30% op de einddatum ten opzichte van de startwaarde.

Zodra de rente wordt uitgekeerd, krijgt u ook uw nominale inleg terug en stopt de TKH-ASMI 17%. De rente wordt uitgekeerd als op één van de vijf peildata de aandelen TKH en ASMI gelijk of hoger noteert dan de startwaarde. Als startwaarde geldt de slotkoers van de aandelen TKH en ASMI op 12 april 2019.

 

Hoe het werkt

TKH-ASMI 17% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. TKH-ASMI 17% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 17%, 34%, 51%, 68% of zelfs 85% zijn.

De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde:

 • op de 1e peildatum, dan krijgt u 17% rente; TKH-ASMI 17% stopt;
 • op de 2e peildatum, dan krijgt u 34% rente; TKH-ASMI 17% stopt;
 • op de 3e peildatum, dan krijgt u 51% rente; TKH-ASMI 17% stopt;
 • op de 4e peildatum, dan krijgt u 68% rente; TKH-ASMI 17% stopt;
 • op de 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 85% rente; TKH-ASMI 17% stopt.

Als het minst presterende aandeel op géén van de peildata op of boven de startwaarde noteert, ontvangt u géén rente-uitkering. Er zijn dan twee mogelijkheden voor wat betreft de aflossing op de einddatum.

 • Als de slotkoers van het minst presterende aandeel op de einddatum niet lager is dan 70% van de startwaarde van het aandeel, krijgt u de nominale waarde van 100% uitgekeerd.
 • Als de slotkoers van het minst presterende aandeel op de einddatum lager noteert dan 70% van de startwaarde van het aandeel, krijgt u aan het einde van de looptijd aandelen geleverd van het minst presterende aandeel tegen de actuele waarde van dat aandeel op dat moment.

In alle bovenstaande gevallen houdt TKH-ASMI 17% op te bestaan nadat de rente is uitgekeerd, de aandelen zijn geleverd of uw nominale inleg is uitbetaald.

Ik wil telefonisch uitleg over het product

Risico's

 • De rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de slotkoers van de aandelen TKH en ASMI op de jaarlijkse peildatum
 • Terugbetaling van uw inleg is niet gegarandeerd. Indien het slechtst presterende aandeel op de laatste peildatum lager dan 70% van de Startwaarde noteert, krijgt u aandelen geleverd van het minst presterende aandeel tegen de actuele waarde van dat moment.
 • U kunt uw gehele inleg verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van TKH of ASMI gedurende de looptijd van het product)
 • U loopt kredietrisico op Societé Général S.A., de uitgevende instelling van de TKH-ASMI 17% (rating 30 oktober 2018: A/A1/A)
Inschrijven

Inschrijven

U kunt inschrijven tot vrijdag 12 april 2019 15:00 uur, door:

 

 

Lukt het niet helemaal of wilt u hulp? Neem dan contact met ons op +31 (0)23 567 99 00. (Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9:00 uur tot 17:30 uur)

Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V. Er geldt een minimuminschrijving van 10.000,- euro nominaal (10 deelnemingen).

Vriendenkorting

Vriendenkorting

Koopt u de TKH-ASMI 17% en brengt u ons in contact met een kennis of zakenrelatie die ook inschrijft op de TKH-ASMI 17%? Dan krijgt u een korting van 200,- euro op de aankoopkosten voor elke kennis of zakenrelatie die u heeft aangebracht.

Kosten

Kosten

Société Générale berekent maximaal eenmalig 2% beheerkosten; deze kosten zijn ingeprijsd in de uitgifteprijs van TKH-ASMI 17%. Wilgenhaege rekent een eenmalige bemiddelingsfee van 4%. De eenmalige kosten bedragen maximaal 6% (waarvan een deel al ingeprijsd is in het product). Voor het bewaren van effecten rekent BinckBank een service fee van 0,22% per jaar. Bij een investering van 20.000,- euro nominaal betekent dit eenmalige kosten van maximaal 1.200,- euro en doorlopende kosten van 44,- euro per jaar.

Wilt u weten wat de resultaten zijn van eerder uitgegeven beleggingsproducten?

 

Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.

Société Générale S.A. wordt in Frankrijk gereguleerd door de `Autorité des Marchés Financiers’(AMF).

Ik wil meer informatie