NN 14,2% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

NN 14,2%*

ISIN: XS2659657170

Coupon

18,15%

Startwaarde  NN group 

€31,23

10-11-2023

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

03-11-2028

nn_wilgenhaege

Details

Einddatum

10-11-2028

Eind-uitkering

14-11-2028

Uitgevende instelling

SG Issuer (onderdeel Société Générale Group)

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

04-11-2024

Peildatum 2

03-11-2025

Peildatum 3

03-11-2026

Peildatum 4

03-11-2027

Peildatum 5

03-11-2028

*NN 14,2% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 03-11-2023. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

NN 14,2% wordt afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het aandeel NN op of boven de Startwaarde noteert. Op deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd én wordt NN 14,2% afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde. De rente en de nominale waarde worden uitgekeerd binnen 7 werkdagen na deze peildatum. 

Staat het aandeel op of boven de Startwaarde op de:

• 1e Peildatum, dan krijgt u 18,15% rente; NN 14,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 2e Peildatum, dan krijgt u 36,3% rente; NN 14,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 3e Peildatum, dan krijgt u 54,45% rente; NN 14,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 4e Peildatum, dan krijgt u 72,6% rente; NN 14,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 5e Peildatum (Einddatum), dan krijgt u 90,75% rente; NN 14,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als het aandeel NN op géén van de peildata op of boven de Startwaarde noteert, ontvangt u géén rente-uitkering. In dat geval krijgt u op de einddatum;

  • De waarde van uw inleg terug, als de slotkoers van het aandeel op de laatste peildatum niet lager is dan 70% van de Startwaarde. Dit noemen we het Beschermingsniveau. Of;
  • Een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van het aandeel NN ten opzichte van de Startwaarde, als de slotkoers van het aandeel NN op de laatste peildatum lager is dan het beschermingsniveau. U krijgt uw nominale inleg niet terug. Wanneer de slotkoers van het aandeel NN bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. Uw inleg is niet gegarandeerd.

In beide gevallen houdt NN 14,2% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van NN14,2% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00