LVMH – NESTLE 17,4% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

LVMH - NESTLE 17,4%*

ISIN: XS2746167092

Coupon

20,40%

Startwaarde Louis Vuitton Moët Hennessy

€ 850,10

Startwaarde Nestlé

CHF 95,35

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

23-02-2029

23-02-2024

Details

Einddatum

23-02-2029

Eind-uitkering

02-03-2029

Uitgevende instelling

SG Issuer (onderdeel Société Générale Group)

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

24-02-2025

Loopt nog

Peildatum 2

23-02-2026

Peildatum 3

23-02-2027

Peildatum 4

23-02-2028

Peildatum 5

23-02-2029

*LVMH – NESTLE 17,4% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 23-02-2024. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

LVMH – NESTLE 17,4% wordt afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata beide aandelen LVMH en NESTLE op of boven de Startwaarden noteren. Op deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd én wordt LVMH – NESTLE 17,4% afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde. De rente en de nominale waarde worden uitgekeerd binnen 5 werkdagen na deze peildatum. 

Staan beide aandelen op of boven de Startwaarden op de:

• 1e Peildatum, dan krijgt u 20,4% rente; LVMH – NESTLE 17,4% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 2e Peildatum, dan krijgt u 40,8% rente; LVMH – NESTLE 17,4% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 3e Peildatum, dan krijgt u 61,20% rente; LVMH – NESTLE 17,4% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 4e Peildatum, dan krijgt u 81,60% rente; LVMH – NESTLE 17,4% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
• 5e Peildatum (Einddatum), dan krijgt u 102,00% rente; LVMH – NESTLE 17,4% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als één of beide aandelen LVMH en NESTLE op géén van de peildata op of boven de Startwaarden noteren, ontvangt u géén rente-uitkering. In dat geval krijgt u op de einddatum;

  • De waarde van uw inleg terug, als de slotkoersen van beide aandelen op de laatste peildatum niet lager zijn dan 70% van de Startwaarden. Dit noemen we het Beschermingsniveau. Of;
  • Een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van het minst presterende aandeel ten opzichte van de Startwaarde, als de slotkoers van het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager is dan het beschermingsniveau. U krijgt uw nominale inleg niet terug. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. Uw inleg is niet gegarandeerd.

In beide gevallen houdt LVMH – NESTLE 17,4% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van LVMH – NESTLE 17,4% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00