ING Click 16% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

ING Click 16%*

ISIN: XS2059749890

Coupon

19,70%

Startwaarde ING Groep N.V.

€9,878

21-02-2020

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde van het aandeel ING Groep N.V.

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

21-02-2025

Details

Einddatum

28-02-2025

Eind-uitkering

28-02-2025

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

22-02-2021

Koers was € 8,962

Peildatum 2

21-02-2022

Loopt nog

Peildatum 3

21-02-2023

Peildatum 4

21-02-2024

Peildatum 5

21-02-2025

*ING Click 16% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 21-02-2020. U kunt niet meer inschrijven

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

ING Click 16% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. ING Click 16% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het aandeel ING op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 19,70%, 39,40%, 59,10%, 78,80% of zelfs 98,50% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 19,70% rente; ING Click 16% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 39,40% rente; ING Click 16% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 59,10% rente; ING Click 16% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 78,80% rente; ING Click 16% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 98,50% rente; ING Click 16% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het aandeel ING Groep N.V. op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het aandeel ING Groep N.V. op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het aandeel ING Groep N.V. op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde, krijgt u aandelen geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het aandeel ING Groep N.V. bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen ING Groep N.V. geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van ING Groep N.V.).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat het aandeel ING Groep N.V. is geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt ING Click 16% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van ING Click 16% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00