ING Click 14% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

ING Click 14%*

ISIN: XS1816509407

Coupon

16,31%

Startwaarde ÌNG

€12,428

20-07-2018

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde van het aandeel ING

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

20-07-2023

Details

Einddatum

27-07-2023

Eind-uitkering

27-07-2023

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

22-07-2019

€ 10,074

Peildatum 2

20-07-2020

€ 6,572

Peildatum 3

20-07-2021

€ 10,260

Peildatum 4

20-07-2022

€ 9,18

Peildatum 5

20-07-2023

Loopt nog

*ING Click 14% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 20-07-2018. U kunt niet meer inschrijven

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

ING Click 14% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. ING Click 14% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata aandeel ING op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 16,31%, 32,62%, 48,93%, 65,24% of zelfs 81,55% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 16,31% rente; ING Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 32,62% rente; ING Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 48,93% rente; ING Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 65,24% rente; ING Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 81,55% rente; ING Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het aandeel ING op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het aandeel ING op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering; 

  • Indien het aandeel ING op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde, krijgt u aandelen ING geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het aandeel ING bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen ING geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van ING).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat het aandeel ING is geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt ING Click 14% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van ING Click 14% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00