Indexversneller 142% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Indexversneller 142%*

ISIN: XS2508332702

Hefboom

158,75%

Startwaarde EuroStoxx50-index

€3962,41

25-11-2022

Beschermingsniveau

80%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

25-05-2026

wilgenhaege

Details

Einddatum

01-06-2026

Eind-uitkering

01-06-2026

Uitgevende instelling

SG Issuer

(onderdeel Société Générale Group)

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 

25-05-2026

Loopt nog

*Indexversneller 142% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 25-11-2022. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Aflossing op einddatum

De Indexversneller 142% profiteert van een mogelijke stijging van de EuroStoxx50-index. De Indexversneller 142% biedt een bescherming tegen een koersdaling tot 80% van de Startwaarde op de einddatum.
Het beleggingsproduct Indexversneller 142% heeft een looptijd van 3,5 jaar (einddatum 25 mei 2026);

Op de einddatum van de Indexversneller 142% zijn er drie mogelijkheden:

  1. Indien de EuroStoxx50-index op de einddatum op of boven de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, vermeerderd met 158,75% van de koerswinst van de EuroStoxx50-index ten opzichte van de Startwaarde;
  2. Indien de EuroStoxx50-index op de einddatum onder de Startwaarde noteert, maar op of boven het Beschermingsniveau noteert van 80% van de Startwaarden, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u heeft in dit geval geen koerswinst;
  3. Indien de EuroStoxx50-index op de einddatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 80% van de Startwaarden, krijgt u een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van de EuroStoxx50-index ten opzichte van de Startwaarde. U krijgt niet uw nominale inleg terug;

Na de uitkering van de nominale waarde, al dan niet met winst of verlies, houdt de Indexversneller 142% op te bestaan.

De Indexversneller 142% kan verhandeld worden gedurende de looptijd; de beleggingsexperts van Wilgenhaege kunnen u de mogelijkheden en voorwaarden vertellen.

Voorwaarden

De voorwaarden van Indexversneller 142% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00