Easy Coupon 12,8% (ASR- ASMI) - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Easy Coupon 12,8%*

ISIN: XS2492172635

Coupon

18%

Startwaarde
ASR Nederland N.V.

€38,67

15-07-2022

Startwaarde
ASM International N.V.

€230,25

15-07-2022

Beschermingsniveau

80%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

15-07-27

Details

Einddatum

15-07-2027

Eind-uitkering

29-07-2027

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

17-07-2023

ASR Nederland N.V.     €   39,64

ASM International        € 410,90

Peildatum 2

15-07-2024

Peildatum 3

15-07-2025

Peildatum 4

15-07-2026

Peildatum 5

15-07-2027

*Easy Coupon 12,8% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 15-07-2022. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Rente-uitkering en aflossing 

Easy Coupon 12,8% keert rente uit op het moment dat het aandeel ASR Nederland N.V. en het aandeel ASM International N.V.  op vooraf bepaalde peildata op of boven 80% van de Startwaarden (zoals vastgesteld op basis van de slotkoers van de aandelen ASR Nederland N.V. en  ASM International N.V. op 15 juli 2022) noteren. Easy Coupon 12,8% houdt op te bestaan wanneer op de vooraf bepaalde peildata de aandelenkoersen van ASR Nederland N.V. en ASM International N.V.  beide op of boven de Startwaarden staan.


De rente wordt uitgekeerd binnen 10 werkdagen na deze peildatum.
De nominale waarde wordt uitgekeerd binnen 10 werkdagen na deze peildatum.


De verschillende
scenario’s:

1e peildatum (17 juli 2023):

 • Scenario 1: Het minst presterende aandeel staat op of boven de Startwaarde: u krijgt 18% rente; Easy Coupon 12,8% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • Scenario 2: Het minst presterende aandeel staat onder de Startwaarde, maar wel op of boven 80% van de Startwaarde: u krijgt 18% rente. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door;
 • Scenario 3: Het minst presterende aandeel staat lager dan 80% van de Startwaarde: u krijgt geen rente. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door.


2e peildatum (15 juli 2024):

 • Scenario 1: Het minst presterende aandeel staat op of boven de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de eventueel niet uitgekeerde rente van jaar 1; Easy Coupon 12,8% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • Scenario 2: Het minst presterende aandeel staat onder de Startwaarde, maar wel op of boven 80% van de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de eventueel niet uitgekeerde rente van jaar 1. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door;
 • Scenario 3: Het minst presterende aandeel staat lager dan 80% van de Startwaarde: u krijgt geen rente. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door.


3e peildatum (15 juli 2025):

 • Scenario 1: Het minst presterende aandeel staat op of boven de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de eventueel niet uitgekeerde rente van jaar 1 en/of 2; Easy Coupon 12,8% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • Scenario 2: Het minst presterende aandeel staat onder de Startwaarde, maar wel op of boven 80% van de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de eventueel niet uitgekeerde rente van jaar 1 en/of 2. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door;
 • Scenario 3: Het minst presterende aandeel staat lager dan 80% van de Startwaarde: u krijgt geen rente. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door.

4e peildatum (15 juli 2026):

 • Scenario 1: Het minst presterende aandeel staat op of boven de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de eventueel niet uitgekeerde rente van jaar 1 en/of 2 en/of 3; Easy Coupon 12,8% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • Scenario 2: Het minst presterende aandeel staat onder de Startwaarde, maar wel op of boven 80% van de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de eventueel niet
  uitgekeerde rente van jaar 1 en/of 2 en/of 3. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door;
 • Scenario 3: Het minst presterende aandeel staat lager dan 80% van de Startwaarde: u krijgt geen rente. Easy Coupon 12,8% loopt nog minimaal 1 jaar door.

5e peildatum (15 juli 2027, einddatum):

 • Scenario 1: Het minst presterende aandeel staat op of boven 80% van de Startwaarde: u krijgt 18% rente en de
  eventueel niet uitgekeerde rente van jaar 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4. Easy Coupon 12,8% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • Scenario 2: Het minst presterende aandeel staat lager dan 80% van de Startwaarde: U krijgt in dit geval op de einddatum een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw
  nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van het minst presterende aandeel ten opzichte van de Startwaarde. U krijgt uw nominale inleg niet terug. Easy Coupon 12,8% stopt
 

Voorwaarden

De voorwaarden van Easy Coupon 12,8% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00