Double Dutch 21% (ASML – NN) - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Double Dutch 21%*

ISIN: XS2436498203

Coupon

27,4%

Startwaarde ASML Holding N.V.

€541,30

27-05-2022

Startwaarde NN Group N.V.

€46,94

27-05-2022

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

27-05-27

wilgenhaege

Details

Einddatum

03-06-2027

Eind-uitkering

03-06-2027

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

29-05-2023

ASML Holding N.V.  € 676,200

NN Group N.V.  € 34,820

Peildatum 2

27-05-2024

Peildatum 3

27-05-2025

Peildatum 4

27-05-2026

Peildatum 5

27-05-2027

*Double Dutch 21% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 27-05-2022. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Double Dutch 21% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Double Dutch 21% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én een rente-uitkering. Die kan 27,4%, 54,8%, 82,2%, 109,6%
of zelfs 137,0% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 27,4% rente; Double Dutch 21% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 54,8% rente; Double Dutch 21% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 82,2% rente; Double Dutch 21% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 109,6% rente; Double Dutch 21% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 137,0% rente; Double Dutch 21% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;
  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van ASML of NN).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt Double Dutch 21% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Double Dutch 21% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00