Besi 19% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Besi 19%*

ISIN: NLVLK0005295

Coupon

20,0%

Startwaarde BE Semiconductor Industries N.V.

€ 155,35

01-07-2024

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

02-07-2029

Details

Einddatum

02-07-2029

Eind-uitkering

09-07-2029

Uitgevende instelling

Van Lanschot Kempen N.V.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

01-07-2025

Loopt nog

Peildatum 2

01-07-2026

Peildatum 3

01-07-2027

Peildatum 4

03-07-2028

Peildatum 5

02-07-2029

*Besi 19% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 28-06-2024. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Besi 19% wordt afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het aandeel Besi op of boven de Startwaarde noteert. Op deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd én wordt Besi 19% afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde. De rente en de nominale waarde worden uitgekeerd binnen 5 werkdagen na deze peildatum. 

Staat het aandeel op of boven de Startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 20,0% rente; Besi 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 40,0% rente; Besi 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 60,0% rente; Besi 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 80,0% rente; Besi 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 100,0% rente; Besi 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als het aandeel Besi op géén van de peildata op of boven de Startwaarde noteert, ontvangt u géén rente-uitkering. In dat geval krijgt u op de einddatum;

  • De waarde van uw inleg terug, als de slotkoers van het aandeel op de laatste peildatum niet lager is dan 60% van de Startwaarde. Dit noemen we het Beschermingsniveau. Of;
  • Een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van het aandeel Besi ten opzichte van de Startwaarde, als de slotkoers van het aandeel Besi op de laatste peildatum lager is dan het beschermingsniveau. U krijgt uw nominale inleg niet terug. Wanneer de slotkoers van het aandeel Besi bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. Uw inleg is niet gegarandeerd.

In beide gevallen houdt Besi 19% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Besi 19% staan beschreven in het Essentiële Informatiedocument (Eid) en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00