ASML ING Click 19% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

ASML ING Click 19%*

ISIN: XS1721242912

Coupon

19%

Startwaarde ASML

€ 147,80

20-12-2017

Startwaarde ING

€15,525

20-12-2017

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

98,9%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

20-12-22

Details

Einddatum

03-01-2023

Eind-uitkering

03-01-2023

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

20-12-2018

ASML € 134,780

ING € 9,957

Peildatum 2

20-12-2019

ASML € 264,600

ING € 5,335

Peildatum 3

21-12-2020

ASML € 380,600

ING € 11,074

Peildatum 4

20-12-2021

ASML € 710,4

ING € 12,294

Peildatum 5

20-12-2022

ASML € 530,00

ING € 11,460

*ASML ING Click 19% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 20-12-2017. U kunt niet meer inschrijven.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

ASML ING Click 19% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. ASML ING Click 19% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 19,00%, 38,00%, 57,00%, 76,00% of zelfs 95,00% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 19,00% rente; ASML ING Click 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 38,00% rente; ASML ING Click 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 57,00% rente; ASML ING Click 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 76,00% rente; ASML ING Click 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 95,00% rente; ASML ING Click 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van ASML of ING).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt ASML ING Click 19% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van ASML ING Click 19% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00