ASML – Adyen 24,5% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

ASML - Adyen 24,5%*

ISIN: XS2571779714

Coupon

25,78%

Startwaarde ASML Holding B.V.

€611,70

10-02-2023

Startwaarde Adyen N.V.

€1.325,40

10-02-2023

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

10-02-28

wilgenhaege_asml_adyen

Details

Einddatum

10-02-2028

Eind-uitkering

24-02-2028

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

12-02-2024

ASML     €   877,60 

Adyen    € 1.507,00

Peildatum 2

10-02-2025

Peildatum 3

10-02-2026

Peildatum 4

10-02-2027

Peildatum 5

10-02-2028

*ASML – Adyen 24,5% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 10-02-2023. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

ASML – Adyen 24,5% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. ASML – Adyen 24,5% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én een rente-uitkering. Die kan 25,78%, 51,56%, 77,34%, 103,18%
of zelfs 128,90% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 25,78% rente; ASML – Adyen 24,5% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 51,56% rente; ASML – Adyen 24,5% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 77,34 rente; ASML – Adyen 24,5% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 103,18% rente; ASML – Adyen 24,5% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 128,90% rente; ASML – Adyen 24,5% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) de aandelen op of hoger noteren dan de Startwaarden, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Indien de aandelen op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarden noteren, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug. U ontvangt dan echter geen rente-uitkering.
  2. Indien de aandelen op de laatste peildatum lager noteren dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarden, krijgt u een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van het minst presterende aandeel ten opzichte van de Startwaarde. U krijgt niet uw nominale inleg terug.
  3. Na uitkering van de nominale waarde houdt ASML – Adyen 24,5% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van ASML – Adyen 24,5% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 567 99 00