Aegon Click 14% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Aegon Click 14%*

ISIN: XS1864620338

Coupon

18,70%

Startwaarde Aegon

€4,917

30-11-2018

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde van het aandeel Aegon

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

30-11-2023

Details

Einddatum

07-12-2023

Eind-uitkering

07-12-2023

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

02-12-2019

€ 4,044

Peildatum 2

30-11-2020

€ 3,136

Peildatum 3

30-11-2021

€ 3,911

Peildatum 4

30-11-2022

€ 4,66

Peildatum 5

30-11-2023

€ 5,026

*Aegon Click 14% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 30-11-2018. U kunt niet meer inschrijven

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Aegon Click 14% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Aegon Click 14% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata aandeel Aegon op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 18,70%, 37,40%, 56,10%, 74,80% of zelfs 93,50% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 18,70% rente; Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 37,40% rente; Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 56,10% rente; Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 74,80% rente; Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 93,50% rente; Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het aandeel Aegon op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het aandeel Aegon op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het aandeel Aegon op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde, krijgt u aandelen Aegon geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het aandeel Aegon bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen Aegon geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van Aegon).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat het aandeel Aegon is geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt Aegon Click 14% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Aegon Click 14% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00