Adyen 10,2% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Adyen 10,2%*

ISIN: XS2437778108

Coupon

16%

Startwaarde Adyen N.V.

€1.823,40

18-02-2022

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

18-02-2027

wilgenhaege

Details

Einddatum

18-02-2027

Eind-uitkering

18-02-2027

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A. 

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

20-02-2023

 1.471,00

Peildatum 2

19-02-2024

€ 1.494,80

Peildatum 3

18-02-2025

Loopt nog

Peildatum 4

18-02-2026

Peildatum 5

18-02-2027

*Adyen 10,2% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op de emissie van dit beleggingsproduct is geëindigd op 18-02-2022. U kunt derhalve niet meer inschrijven op de emissie.
Neem contact op met een van onze beleggingsexperts voor de mogelijkheden.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Adyen 10,2% wordt afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het aandeel Adyen N.V. op of boven de Startwaarde noteert. Op deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd én wordt Adyen 10,2% afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde. De rente en de nominale waarde worden uitgekeerd binnen 5 werkdagen na deze peildatum. 

Staat het aandeel Adyen op of boven de Startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 16% rente; Adyen 10,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 32% rente; Adyen 10,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 48% rente; Adyen 10,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 64% rente; Adyen 10,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 80% rente; Adyen 10,2% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als het aandeel Adyen op géén van de peildata op of boven de Startwaarde noteert, ontvangt u géén renteuitkering. In dat geval krijgt u op de einddatum:

  • De waarde van uw inleg terug, als de slotkoers van het aandeel op de laatste peildatum niet lager is dan 70% van de Startwaarde. Dit noemen we het Beschermingsniveau. Of;
  • Een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van het aandeel Adyen ten opzichte van de Startwaarde, als de slotkoers van het aandeel Adyen op de laatste peildatum lager is dan het beschermingsniveau. U krijgt uw nominale inleg niet terug. Wanneer de slotkoers van het aandeel Adyen bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. Uw inleg is niet gegarandeerd.

In beide gevallen houdt Adyen 10,2% op te bestaan

Voorwaarden

De voorwaarden van Adyen 10,2% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00