ABN-Amro/Heineken 19% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

ABN AMRO/Heineken 19%*

ISIN: XS1815281685

Coupon

19%

Startwaarde ABN AMRO

€23,80

25-05-2018

Startwaarde Heineken

€87,64

25-05-2018

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

97,62%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

25-05-23

Details

Einddatum

01-06-2023

Eind-uitkering

01-06-2023

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

27-05-2019

ABN AMRO € 19,260

Heineken € 98,020

Peildatum 2

25-05-2020

ABN AMRO € 6,460

Heineken € 77,820

Peildatum 3

25-05-2021

ABN AMRO € 10,894

Heineken € 97,940

Peildatum 4

25-05-2022

ABN AMRO €10,520

Heineken € 91,180

Peildatum 5

25-05-2023

ABN AMRO €14,490

Heineken €99,480

*ABN AMRO/Heineken 19% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 25-05-2018. U kunt niet meer inschrijven.

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

AAH 19% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. AAH 19% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 19,00%, 38,00%, 57,00%, 76,00% of zelfs 95,00% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 19,00% rente; AAH 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 38,00% rente; AAH 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 57,00% rente; AAH 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 76,00% rente; AAH 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 95,00% rente; AAH 19% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van ABN AMRO of Heineken).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt ABN AMRO/Heineken 19% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van ABN AMRO/Heineken 19% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00