Royal Dutch Shell 14% - Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Royal Dutch Shell 14%*

ISIN: XS2007951481

Coupon

17,19%

Startwaarde Royal Dutch Shell N.V.

€27,07

27-09-2019

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde van het aandeel Royal Dutch Shell N.V.

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

27-09-2024

wilgenhaege

Details

Einddatum

04-10-2024

Eind-uitkering

04-10-2024

Uitgevende instelling

Société Générale S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

28-09-2020

Koers was € 11,224

Peildatum 2

27-09-2021

Koers was € 18,86

Peildatum 3

27-09-2022

Koers was € 25,11

Peildatum 4

27-09-2023

Koers was € 30,78

Peildatum 5

27-09-2024

*Royal Dutch Shell 14% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 27-09-2019. U kunt niet meer inschrijven

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Royal Dutch Shell 14% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Royal Dutch Shell 14% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het aandeel Shell op of boven de Startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én de opgelopen rente uitgekeerd. Die kan 17,19%, 34,38%, 51,57%, 68,76% of zelfs 85,95% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 17,19% rente; Royal Dutch Shell 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 34,38% rente; Royal Dutch Shell 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 51,57% rente; Royal Dutch Shell 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 68,76% rente; Royal Dutch Shell 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 85,95% rente; Royal Dutch Shell 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het aandeel Royal Dutch Shell N.V. op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het aandeel Royal Dutch Shell N.V. op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het aandeel Royal Dutch Shell N.V. op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde, krijgt u aandelen Royal Dutch Shell N.V. geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het aandeel Royal Dutch Shell N.V. bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen Royal Dutch Shell N.V. geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van Royal Dutch Shell N.V.).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat het aandeel Royal Dutch Shell N.V. is geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt Royal Dutch Shell 14% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Royal Dutch Shell 14% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00