Process Innovation Engineer - Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Process Innovation Engineer

PhD position

Wilgenhaege Investments investeert in grootschalige energieopslagoplossingen. Deze systemen zijn uniek omdat ze gebaseerd zijn op schone technologie. De systemen zijn grootschalig omdat ze in opslagcapaciteit variëren van enkele megawatturen tot honderden. Grootschalige energieopslag is een nieuw fenomeen en we willen ons positioneren als wereldleider in de markt voor schone energieopslag.

Dat onze technologieën wezenlijk verschillen van de batterijen en batterijtechnologie die we de afgelopen decennia hebben gezien, is alleen al om die reden meer dan duidelijk. Omdat we van schone technologie houden, zijn we ook op een ander spoor dan lithium-iontechnologie. Om de processen in onze energieopslagsystemen te verbeteren, zijn we op zoek naar een Innovation Engineer Procestechnologie.

Waarom dit een kans is voor jou?

Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw ideeën bij nodig. Wat kan er beter? Wat kan er anders? Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?

Je kunt de creatief verbindende schakel zijn tussen theorie en praktijk. Je bent een teamspeler. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren. Je begrijpt wat er bij innovatie van je wordt gevraagd. Aan een half woord heb jij genoeg. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel

 • PhD of Msc in Procestechnologie, Chemie, of toegepaste natuurkunde;
 • Langjarige praktische ervaring in het ontwikkelen van processen in de chemie-, voedsel- of energiesector;
 • Je hebt kennis van dynamische processen waarbij de opslag en overdracht van warmte een belangrijke rol speelt;
 • Je kunt theorie omzetten in P&ID schema’s en vertalen naar fysieke onderdelen;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen;
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief;
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

Ons aanbod

Wij begrijpen je manier van denken en proberen je daar zo goed mogelijk in te faciliteren. We denken en werken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we komen tot de oplossingen die we zoeken, doet er niet zoveel toe, als we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier hebben in wat we doen en elkaar prikkelen. Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Persoonlijke-, wetenschappelijke- en zakelijke dynamiek in een menselijk jasje. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Na gebleken geschiktheid bieden we je graag een vaste baan aan.

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
t.a.v. Marjorie Boddeke
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

Telefoonnummer: 023 567 99 00

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen.

Process Innovation Engineer

PhD-positie

Wilgenhaege Investments invests in large-scale energy storage solutions. These systems are unique because they’re based on clean technology. The systems are large-scale because they range in storage capacity from a few megawatt-hours to hundreds. Large-scale energy storage is a new phenomenon and we want to position ourselves as a global leader in the clean energy storage market.

That our technologies are substantially different from the batteries and battery technology we’ve seen in recent decades, is more than obvious for that reason alone. Because we love clean technology, we’re also on a different track than lithium-ion technology. To improve the processes in our energy storage systems, we’re looking for a Process Innovation Engineer.

Why is this oppertunity right for you?

We’re looking for someone who feels at home in a young, dynamic and challenging environment, where passion and the drive to continuously improve resonate from within every part of the organisation. We’re looking for someone who has several years of relevant work experience to strengthen the theoretical and practical aspects of our team. We love to think and we love to do. We are revolutionary and realistic. We want to strengthen our innovation team with you. You’ll be involved in all facets of our systems and our business operations.

Can you see yourself in this role?

You can be the creative link between theory and practice. You’re a team player. You like to spar with your colleagues from different backgrounds. You understand what is required of you in innovation. You have a clear understanding of other people. You feel responsible for your job and would like to become a supporting player in our team. We want to build systems that are unique in every way, and you get a kick out of contributing to that.

Your profile

 • PhD or MSc in Process Technology, Chemistry or Applied Physics
 • Several years of practical experience in process development in the chemical, food, or energy sector
 • You have knowledge of dynamic processes in which the storage and transfer of heat plays an important role
 • You can convert theory into P&ID schemes and translate them into physical objects
 • You’re satisfied where you are now but you’d prefer to work in an environment where you can challenge yourself more
 • You have ideas and take initiative
 • You function well both independently and as part of a team
 • Your charming personality allows you to win over clients and colleagues
 • You’re fluent in Dutch and English

Our offer

With us, you can be yourself. And develop even more!  We’d like you to enjoy your time with us and we’ll help you with that. For the right person, we offer suitable remuneration along with other benefits. Wilgenhaege Investments owns several companies that are active in the next generation of sustainable technology.  We offer career growth opportunities within our group.

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
Attention: Marjorie Boddeke

Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege owns several companies active in several sectors. The companies in the energy sector are concerned with the generation of energy, the storage of energy, the trading of energy and the sustainable use of energy in production systems.