Obligaties weer interessant? - Wilgenhaege

Obligaties weer interessant?

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Voor de defensievere belegger is er na een paar jaar van bijna geen, of zelfs negatieve, rente op obligaties weer licht aan de horizon. Door de huidige economische ontwikkelingen en de gestegen rente is het verwachte rendement sterk verbeterd.

Het jaar 2022 was niet alleen voor de aandelenbelegger een slecht jaar, maar juist ook voor de obligatiebelegger. Bijvoorbeeld de Nederlandse 10-jaars rente steeg van 0% begin januari 2022 naar 2,88% per eind december. Een stijgende rente zorgt voor een koersdaling. Deze rentestijging bij de staatsobligaties, bijvoorbeeld, resulteerde in een daling van meer dan 18%. Staatsobligaties doen het over het algemeen iets slechter dan bedrijfsobligaties omdat de looptijden vaak iets langer zijn, maar ook bedrijfsobligaties ontkwamen niet aan de malaise. Vanzelfsprekend kon je de schade beperken door en actiever beleid. Door bijvoorbeeld de gemiddelde looptijd van obligaties kort te houden en niet altijd vol belegd te zijn kon de pijn verzacht worden.

De afgelopen weken is de rente weer wat gaan dalen. Er zijn meevallende inflatiecijfers, onder andere doordat de maatregelen van de centrale banken goed uitpakken. En door de zachte winter in Europa zijn de energieprijzen minder hard gestegen dan eerder werd gevreesd. De inflatie lijkt over haar piek heen. Het tempo en de mate van renteverhogingen dat eerder verwacht werd in de Verenigde Staten, lijkt af te nemen.

Voor de defensievere belegger is er na een paar jaar van bijna geen, of zelfs negatieve, rente op obligaties weer licht aan de horizon. Door de huidige economische ontwikkelingen en de gestegen rente is het verwachte rendement sterk verbeterd. Voor de defensievere vermogensbeheercliënten worden de kortlopende bedrijfsobligaties uitgebreid ten late van de cashpositie. Wel handhaven we voor dit moment een onderweging in staatsobligaties.

Het jaar 2022 was niet alleen voor de aandelenbelegger een slecht jaar, maar juist ook voor de obligatiebelegger. Bijvoorbeeld de Nederlandse 10-jaars rente steeg van 0% begin januari 2022 naar 2,88% per eind december. Een stijgende rente zorgt voor een koersdaling. Deze rentestijging bij de staatsobligaties, bijvoorbeeld, resulteerde in een daling van meer dan 18%. Staatsobligaties doen het over het algemeen iets slechter dan bedrijfsobligaties omdat de looptijden vaak iets langer zijn, maar ook bedrijfsobligaties ontkwamen niet aan de malaise. Vanzelfsprekend kon je de schade beperken door en actiever beleid. Door bijvoorbeeld de gemiddelde looptijd van obligaties kort te houden en niet altijd vol belegd te zijn kon de pijn verzacht worden.

De afgelopen weken is de rente weer wat gaan dalen. Er zijn meevallende inflatiecijfers, onder andere doordat de maatregelen van de centrale banken goed uitpakken. En door de zachte winter in Europa zijn de energieprijzen minder hard gestegen dan eerder werd gevreesd. De inflatie lijkt over haar piek heen. Het tempo en de mate van renteverhogingen dat eerder verwacht werd in de Verenigde Staten, lijkt af te nemen.

Voor de defensievere belegger is er na een paar jaar van bijna geen of zelfs negatieve rente op obligaties weer licht aan de horizon. Door de huidige economische ontwikkelingen en de gestegen rente is het verwachte rendement sterk verbeterd. Voor de defensievere vermogensbeheercliënten worden de kortlopende bedrijfsobligaties uitgebreid ten late van de cashpositie. Wel handhaven we voor dit moment een onderweging in staatsobligaties.

Obligatiebeleid Wilgenhaege

Voor onze vermogensbeheercliënten beleggen wij met name rechtstreeks in beursgenoteerde obligaties. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren of te weinig diversificatie, dan kan het ook zijn dat we samen met u zoeken naar alternatieven met een vergelijkbaar risicoprofiel, zowel binnen als buiten de beurs. Deze alternatieven worden niet opgenomen in de beheerportefeuille maar worden apart aangehouden.

Wij bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u. Neem contact op met een van onze beleggingsadviseurs op 023 – 567 99 00 of stuur uw vraag naar info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl .

Obligatiebeleid Wilgenhaege

Voor onze vermogensbeheercliënten beleggen wij met name rechtstreeks in beursgenoteerde obligaties. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren of te weinig diversificatie, dan kan het ook zijn dat we samen met u zoeken naar alternatieven met een vergelijkbaar risicoprofiel, zowel binnen als buiten de beurs. Deze alternatieven worden niet opgenomen in de beheerportefeuille maar worden apart aangehouden.

Wij bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u. Neem contact op met een van onze beleggingsadviseurs op 023 – 567 99 00 of stuur uw vraag naar info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl .