Rente op NN Nestlé 19%* nóg hoger - Wilgenhaege

Rente op NN Nestlé 19%* nóg hoger

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Donderdag 29 april 2021

Rente op NN Nestlé 19%* nóg hoger

De emissie van NN Nestlé 19% is op afgelopen vrijdag 23 april 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken zijn bekend. De bruto rente is vastgesteld op 22,3%**.
Dat is 3,3% hoger dan de 19% die was geprognosticeerd.

Donderdag 29 april 2021

Rente op NN Nestlé 19%* nóg hoger

De emissie van NN Nestlé 19% is op afgelopen vrijdag 23 april 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken zijn bekend. De bruto rente is vastgesteld op 22,3%**.
Dat is 3,3% hoger dan de 19% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

* is een beleggingsproduct. De waarde van de NN Nestlé 19% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

**De bruto rente-uitkering van 22,3% is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Dit beleggingsproduct kent een bruto rente-uitkering van maximaal 5 x 22,3% = 111,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 106,4%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de NN Nestlé 19% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de NN Nestlé 19%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/nn-nestle-19/

U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. NN Nestlé 19% wordt uitgegeven door Société Général S.A. (Société Général). U loopt een kredietrisico op Société Général. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de NN Nestlé 19% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.