NN-DSM rente 17 + 10 = 27% rente geworden - Wilgenhaege

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Tot de productkenmerken behoren: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen NN Group N.V. (NN Group) en Koninklijke DSM N.V. (DSM) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel NN Group en het aandeel DSM op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sluit. De rente is vastgesteld op 27%*. Dat is 10% hoger dan de geprognosticeerde 17%.

Tot de productkenmerken behoren: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen NN Group N.V. (NN Group) en Koninklijke DSM N.V. (DSM) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel NN Group en het aandeel DSM op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sluit. De rente is vastgesteld op 27%*. Dat is 10% hoger dan de geprognosticeerde 17%.

Inschrijven op de NN-DSM is niet meer mogelijk.

Interessant? Kijk hier hoe àlle producten het doen.

Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Bekijk alle resultaten: www.wilgenhaege.nlIn het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

*de rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. De NN-DSM kent een bruto geprognosticeerde rente uitkering van maximaal 5 x 27% =135% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 129,9%.