NN-DSM: 49,56%* netto rente-uitkering na 2 jaar - Wilgenhaege

NN-DSM: 49,56%* netto rente-uitkering na 2 jaar

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Woensdag 3 maart 2021

49,56%* netto rente-uitkering na 2 jaar

Het beleggingsproduct NN DSM** levert beleggers een netto rente-uitkering op van 49,56 %. Het beleggingsproduct houdt op te bestaan.

Tot de productkenmerken van de NN DSM behoorden: een belegging met een looptijd tot vijf jaar lang en het aandeel NN Group N.V. (hierna: NN) en het aandeel Koninklijke DSM N.V. (hierna: DSM) als onderliggende waarden. Het beleggingsproduct stopt als de waarde van het minst presterende aandeel op één van de vooraf bepaalde peildata hoger staat dan de startwaarde van dat aandeel.

*de netto-uitkering is ná aftrek van provisies, kosten en lasten. De startdatum van de NN DSM was 26 februari 2019. De tweede peildatum was op 26 februari 2021. De koers van het aandeel NN en de koers van het aandeel DSM stonden op die datum hoger dan op de startdatum. Beleggers kregen hun nominale inleg vermeerderd met een netto rente-uitkering van 49,56% uitgekeerd.

Vindt u het interessant of wilt u meer uitleg? Één van onze adviseurs vertelt u graag over de huidige mogelijkheden.

**NN DSM is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Bekijk alle resultaten van de beleggingsproducten

Woensdag 17 februari 2021

Rente op Double Dutch 16,3%* nóg hoger

De emissie van Double Dutch 16,3%* is afgelopen vrijdag 12 februari 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 19,5%***. Dat is 3,2% hoger dan de 16,3% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

*Double Dutch 16,3% is een beleggingsproduct. De waarde van de Double Dutch 16,3% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

**Tot de productkenmerken van de Double Dutch 16,3% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen Wolters Kluwer en ASR Nederland als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minstpresterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sluit. 

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Double Dutch kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 19,5% = 97,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dit geval bedraagt 92,4%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Double Dutch 16,3% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Double Dutch 16,3%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/163-dd-voorwaarden/. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Double Dutch wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Double Dutch is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.