NN Click: 18,80%** rente voor beleggers - Wilgenhaege

De definitieve productkenmerken zijn bekend.

Heeft u een vraag?
Neem contact op

De emissie van NN Click is op dinsdag 26 mei succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken* zijn bekend. De rente is vastgesteld op 18,80%**. Dat is 2,30% hoger dan de 16,50% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

* Tot de productkenmerken van de NN Click behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel NN Group N.V. (NN) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het aandeel NN op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sluit.

** De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. NN Click kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 18,80 = 94% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 88,90%.

NN Click is een beleggingsproduct met een hoog risico. De waarde van de NN Click kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw volledige inleg verliezen.

U dient uw beslissing om te beleggen in de NN Click uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de NN Click. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/NN-NOTE-voorwaarden. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. NN Click wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale). U loopt een kredietrisico op Société Générale. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de NN Click is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege. U kunt het Eid ook raadplegen op de website van Société Générale.