NN Click: 14,58%* netto rente uitkering na 1 jaar - Wilgenhaege

NN Click succesvol gesloten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Vrijdag 28 mei 2021

14,58%* netto rente uitkering na 1 jaar

Het beleggingsproduct NN Click** is na 1 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na vier jaar een netto rente van 14,58%* op.

Vrijdag 28 mei 2021

14,58% netto rente uitkering na 1 jaar

Het beleggingsproduct NN Click** is na 1 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na vier jaar een netto rente van 14,58%* op.

Tot de productkenmerken van de NN Click behoorden: tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel NN Group N.V. (hierna: NN) als onderliggende waarde. Het beleggingsproduct stopt als de het aandeel NN op één van de peildata gelijk of hoger staat ten opzichte van de startwaarde. Op de eerste peildatum (26 mei 2021) was dit het geval, waardoor aan beleggers hun nominale inleg vermeerderd met een netto rente van 14,58%* werd uitgekeerd.

*de netto-uitkering is ná aftrek van provisies, kosten en lasten. De NN Click is beëindigd. De NN Click had een looptijd van maximaal 5 jaar en kende een bruto rente uitkering van maximaal 5 x 18,80% = 94% indien het beleggingsproduct pas op de vijfde peildatum zijn doelstelling zou hebben bereikt.

**NN Click is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen. Wilgenhaege Capital Markets B.V. verleent geen beleggingsadvies.