Minder bekende namen, toch 21,6% rente - Wilgenhaege

Minder bekende namen, toch 21,6% rente

Heeft u een vraag?
Neem contact op

De rente van de TKH-ASMI* is op vrijdag 12 april 2019 definitief vastgesteld op 21,6%¹⁾.
Dit is 4,6%-punt meer dan de 17% die was geprognosticeerd.

Tot de productkenmerken van de TKH-ASMI behoren onder anderen: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen TKH Group N.V. (TKH) en ASM International N.V. (ASMI) als onderliggende waarde. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van de aandelen TKH en ASMI op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sluit.

Inschrijven op de TKH-ASMI is niet meer mogelijk.

Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Bekijk alle resultaten: www.wilgenhaege.nl. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

¹⁾ De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. De TKH-ASMI kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van van maximaal 5 x 21,6 = 108% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 108%.