Inflatie, een belangrijk thema - Wilgenhaege

Inflatie, een belangrijk thema

Heeft u een vraag?
Neem contact op

De laatste maanden is inflatie een belangrijk thema voor financiële markten. In de eurozone steeg de inflatie in april naar 7,5%, terwijl de inflatie in de Verenigde Staten op 8,5% staat. Wat is de impact van inflatie op beleggingen en wat kunnen we ertegen doen?

Obligaties

De meeste obligaties hebben een vaste coupon en vaste looptijd. Obligatiebeleggers willen een compensatie voor de hogere inflatie in de vorm van een hogere rente. Bij een stijgende rente daalt de koers van obligaties. In een scenario dat rentes over de hele looptijd stijgen, dalen obligaties met een langere looptijd harder dan obligaties met een kortere looptijd; obligaties met een langere looptijd zijn dan ook rentegevoeliger. Binnen de obligatieportefeuille streeft Wilgenhaege naar relatief korte looptijden om zo de rentegevoeligheid te beperken. Toch hebben we ook obligaties met een langere looptijd. Waarom? Er zijn ook scenario’s mogelijk waarbij de rente toch weer daalt, bijvoorbeeld als de zorgen bij beleggers over de economische groeiontwikkelingen toenemen. 

Binnen de obligatieportefeuille streeft Wilgenhaege naar relatief korte looptijden om zo de rentegevoeligheid te beperken.

Aandelen

Voor aandelen ligt de relatie wat minder duidelijk. Een hoge inflatie en oplopende rente zijn op verschillende manieren van invloed op de bedrijfsresultaten en de aandelenkoersen. Voor veel bedrijven betekent de oplopende inflatie dat zij te maken krijgen met hogere kosten voor energie, transport, grondstoffen en misschien zelfs voor personeel. Veel hangt af in hoeverre een bedrijf in staat is om hogere kosten door te rekenen aan de klant. Als dat lukt, dan heeft het bedrijf “pricing power” en stijgen de winsten met de inflatie mee. Er zijn zelfs bedrijven die de prijzen met meer dan de inflatie kunnen ophogen. Bedrijven met pricing power hebben in de basis geen last van inflatie of kunnen ervan profiteren. Er zijn ook bedrijven die geen pricing power hebben omdat er veel concurrentie aanwezig is, of omdat ze met hun klant vaste prijzen hebben afgesproken. Deze bedrijven hebben wel last van inflatie in de vorm van lagere winsten. 

Rente

Zoals eerder aangegeven zal de rente ook stijgen bij oplopende inflatie. De korte rente loopt op, omdat centrale banken de beleidsrentes zullen verhogen om inflatie tegen te gaan. De lange rente loopt op omdat beleggers een hogere vergoeding willen hebben. Een stijgende rente is wel negatief voor aandelen, en dan met name voor dure (quality) groeiaandelen*, maar ook voor ondernemingen met hoge schulden. Er zijn echter ook aandelen die baat hebben bij een hogere rente, bijvoorbeeld verzekeraars. In de aandelenselectie proberen we daarom zo neutraal mogelijk gepositioneerd te zijn. Dat betekent dat we een gebalanceerde mix hebben van quality groeiaandelen die veel pricing power hebben en toch aantrekkelijk gewaardeerd zijn, aangevuld met waarde-aandelen**, waarbij het van belang is om, waar mogelijk, bedrijven uit te sluiten met hoge schulden.

* Groeiaandelen: aandelen met groeiverwachtingen in de toekomst; met vaak een hoge waardering;
Quality groeiaandelen: aandelen met hoge stabiele groei, maar vaak hoge waarderingen.

** Waarde-aandelen: aandelen met laag verwachte groei en vaak (lage) waardering.

Meer informatie? Neem contact op