Easy Coupon 12,8%* succesvoller gesloten dan verwacht - Wilgenhaege

Easy Coupon 12,8%* succesvoller gesloten dan verwacht

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 19 juli 2022

Rente op Easy Coupon 12,8%** nóg hoger

De emissie van Easy Coupon 12,8% is op afgelopen vrijdag 15 juli succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 18%***. Dat is 5,2% hoger dan de 12,8% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Belangrijke informatie

* Easy Coupon 12,8% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de Easy Coupon 12,8% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de Easy Coupon 12,8% behoren onder andere: tot maximaal vijf jaar lang beleggen met de aandelen ASR Nederland en ASM International als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van de aandelen op één van de peildata (maximaal 5) op of boven 80% van de Startwaarden sluiten.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Easy Coupon 12,8% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 18 = 90% indien het product pas aan het einde van het 5de jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 84,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Easy Coupon 12,8% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Easy Coupon 12,8%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/easy-coupon-12-8 U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Easy Coupon 12,8% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Easy Coupon 12,8% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.