Easy Coupon 11,8% - Wilgenhaege

Easy Coupon 11,8%*


Ook rente-uitkering bij dalingen tot 20%

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Inschrijving op Easy Coupon 11,8%* is succesvol gesloten

De vaste inschrijftermijn van de Easy Coupon 11,8% is op afgelopen vrijdag 12 november 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 14,4%***. Dat is 2,6 % hoger dan de 11,8% die was geprognosticeerd.

Wilt u alsnog meedoen tegen de actuele koers?

Interview Tjerk Smelt
Directeur bij Capital Markets

De Easy Coupon 11,8%: moeten koersen stijgen om de rente van 11,8% te ontvangen? 

Op dit moment staat de inschrijving open voor het nieuwe beleggingsproduct: Easy Coupon 11,8%. Het unieke kenmerk van dit beleggingsproduct is dat de koersen van de onderliggende waarden niet hoeven te stijgen, en zelfs beperkt mogen dalen om in aanmerking te komen voor de rente-uitkering. 

Tjerk Smelt: “Afgelopen jaren hebben we veel beleggingsproducten uitgegeven waarbij de koersen van de onderliggende aandelen op minimaal de startwaarde moesten staan op een jaarlijkse peildatum. Dan ontving je wel een hoge rente-uitkering, vaak rond de 20% of hoger. We hebben gemerkt dat er ook beleggers zijn die genoegen nemen met een lagere rente als de kans op een rente-uitkering toeneemt. 

Tjerk Smelt: “De meeste producten die wij in het verleden op de markt brachten keerden een hoge rente uit als op een peildatum de koersen van de onderliggende waarden op of boven de startwaarde noteerden. In het geval van de Easy Coupon 11,8% wordt een rente uitgekeerd als de koers van het minst presterende aandeel op een peildatum op of boven 80% van de startwaarde ligt. Dat is een groot verschil, want zelfs bij dalingen tot 20% kom je in aanmerking voor rente.”

Tjerk Smelt: “Ja, het is zeker een aantrekkelijke rente. Maar daar staan ook heel duidelijke voorwaarden tegenover. De koersen van de onderliggende aandelen moeten op een jaarlijkse peildatum op 80% van de startwaarden staan of hoger. Tussentijds mogen de koersen ook lager hebben gestaan, dat maakt niet uit; het gaat puur om de peildatum. Dat betekent een behoorlijke marge naar beneden, maar tegelijkertijd ook dat wanneer een van de aandelen op de peildatum op 79% staat, er geen uitkering plaatsvindt.”

“Het mooie van dit beleggingsproduct is dat een niet uitgekeerde rente wel ingehaald kan worden wanneer op een volgende peildatum de koersen van de twee onderliggende aandelen alsnog boven de 80% van de startwaarden staan. Dan krijg je dus ook alle rente-uitkeringen van de jaren dat er niets uitgekeerd is.”

Tjerk Smelt: “Natuurlijk wordt er vaak aan ons gevraagd hoe we het voor elkaar krijgen om zo’n product op de markt te brengen. Wij willen alleen een beleggingsproduct in de markt zetten wanneer we daar de toegevoegde waarde van zien voor onze cliënten. In dit geval het uitzicht op een relatief hoge rente-uitkering in combinatie met een bescherming van de rente-uitkering en de inleg op einddatum tot een daling van 20%. Daartegenover staan dan wel voorwaarden. Ten eerste is de winst van de belegger in dit product gemaximaliseerd. De onderliggende aandelen kunnen theoretisch veel harder stijgen. Als houder van de aandelen heb je ook recht op dividend; dat ontvangt de belegger in dit beleggingsproduct niet. En mochten de koersen onder de 80% duiken dan ontvang je over dat jaar of die jaren geen rente-uitkering. Dan loop je wel 1 op 1 het koersrisico van het minst presterende aandeel.”

Hoe werkt Easy Coupon 11,8%?

Easy Coupon 11,8% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Easy Coupon 11,8% keert een rente uit wanneer het minst presterende aandeel op één van de jaarlijkse peildata op of boven 80% van de Startwaarde staat; eventueel niet uitbetaalde coupons over voorgaande jaren worden dan ook uitgekeerd. Daarnaast geldt dat wanneer het minst presterende aandeel op één van de jaarlijkse peildata op of boven de Startwaarde staat het product stopt. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug. De scenario’s met concrete voorbeelden staan beschreven op pagina 4 in de brochure.

Wat maakt Easy Coupon 11,8%* interessant voor u?

  • Easy Coupon 11,8% geeft kans op een hoge rente-uitkering, ook bij beperkt dalende koersen (tot 20% daling van onderliggende waarden)

  • Easy Coupon 11,8% biedt voorwaardelijke bescherming van uw inleg op einddatum

  • Easy Coupon 11,8% is tussentijds verhandelbaar

*Easy Coupon 11,8% is een beleggingsproduct. Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van Execution Only. Alle kenmerken en eventuele risico’s staan beschreven in de brochure en het prospectus, hieronder te downloaden.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bekijk hier de brochure

Wilt u de brochure liever per e-mail of per post ontvangen?

Inschrijven?

U kunt inschrijven tot uiterlijk vrijdag 12 november 15:00 uur. Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V. door op de button “Inschrijven” te klikken. U vult uw gegevens in en wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om de benodigde documenten met u in te vullen.

Heeft u nog geen beleggingsrekening bij Wilgenhaege?

Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van Exection Only. Wilgenhaege verleent daarom geen beleggingsadvies. Voordat u tot een belegging overgaat, dient u zelf na te gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kernmerken van het product of eventueel uw eigen adviseur te raadplegen.

Interview met beleggingsexpert Tjerk Smelt

Wat zijn de toegevoegde waarden van de beleggingsproducten van Wilgenhaege, zijn ze wel verhandelbaar en is zo’n hoge rente wel realistisch? Dat willen we u graag toelichten. Lees het interview met beleggingsexpert Tjerk Smelt.

‘Gestructureerde Beleggingsproducten in elke beleggingsportefeuille!’

Bij beleggen is de trend diversificatie; gestructureerde beleggingsproducten passen volgens Tjerk Smelt,
directeur bij Wilgenhaege Capital Markets, zeker in dat plaatje.

Wilgenhaege geeft regelmatig gestructureerde beleggingsproducten uit, maar wat is een gestructureerd beleggingsproduct precies?
Kort gezegd, het zijn beleggingsproducten waarvan de werking van tevoren vastligt. Met de werking bedoel ik natuurlijk niet het uiteindelijke rendement, want dat kan helaas niet gegarandeerd worden, maar wel op welke wijze er rendement kan komen, wat de risico’s zijn, of er een bepaalde mate van bescherming in opgenomen is en de looptijd. Dat laatste is bijvoorbeeld een belangrijk verschil in de vergelijking tot beleggingsfondsen; een gestructureerd beleggingsproduct kent een looptijd, meestal maximaal 5 jaar.

 

Voor de crisis van 2008/2009 zag je deze producten bij meer banken en beheerders. Waarom gaan jullie door terwijl andere partijen gestopt zijn?
Inderdaad zag je deze producten heel veel in de periode 2002 tot eind 2008. In de financiële crisis die daarop volgde stopte een groot aantal beheerders en banken met de uitgifte. De producten worden meestal uitgegeven door banken en die zaten in het verdomhoekje. Daarnaast is de rente een belangrijk component. Hoe lager de rente, hoe moeilijker om een dergelijk product te bouwen. En als derde reden noem ik de wet en regelgeving. Voor de crisis werden de producten gelanceerd aan de hand van een folder, mooie kleuren en slogans. De informatieverschaffing moet nu veel uitgebreider, niet alleen wijzen op de kansen, maar ook duidelijk maken wat de risico’s kunnen zijn.

Nog steeds worden er significante bedragen in gestructureerde beleggingsproducten geïnvesteerd, ook bij de bekende groot- en effectenbanken, maar dan vrijwel alleen voor de zeer welgestelden of grotere institutionele partijen en stichtingen. Wij zijn doorgegaan voor alle soorten beleggers en hebben nu dus een unieke positie.

 

De rente die bij een aantal van jullie producten staat, lijkt onwerkelijk hoog; hoe werkt dat? Betekent dat niet ook een torenhoog risico?
Het aantrekkelijke van deze producten is vaak de mogelijkheid op een hoge rente-uitkering. Die rente is wel in de meeste gevallen voorwaardelijk; dus zeker niet gegarandeerd. Bijvoorbeeld alleen wanneer op een bepaalde datum, zeg over een jaar, de koers van de onderliggende waarden, bijvoorbeeld 2 aandelen, gelijk of hoger staat aan de startkoers.

 

Hoe hebben de gestructureerde beleggingsproducten het gedaan in de Corona-dip?
De markt is zeer hectisch geweest en daar hebben gestructureerde beleggingsproducten ook onder geleden. Wanneer een product gebaseerd is op een index of aandeel dat hard is gedaald, daalt het gestructureerde beleggingsproduct vaak ook.

Het voordeel van gestructureerde beleggingsproducten ten opzichte van een aandeel of index is echter dat er vaak een bepaalde mate van bescherming in zit. Bijvoorbeeld dat de markt tot wel 30% mag dalen, tussentijds of op de einddatum, om toch de inleg terug te ontvangen.

Ook in de dip van de markt zijn wij doorgegaan met de uitgifte van producten. En dat zie je dan ook direct terug in de mogelijke rente-uitkering. Hoe hectischer, hoe volatieler de markt, hoe mooier de rentecoupon op het product kan uitpakken.

 

Wat zie je nu in de markt?

Een aantal verschillende ontwikkelingen. In de eerste plaats zie je dat er een verschuiving plaatsvindt van de standaard beleggingsportefeuilles, de standaard profielen van 1 tot en met 5, dus een deel aandelen en een deel obligaties, naar de toevoeging van meer alternatieven. Zowel aan de aandelen- als aan de obligatiekant. Simpelweg omdat de rente extreem laag of zelfs negatief is en omdat de aandelenmarkt niet altijd datgene brengt dat men zoekt. Alternatieven zoals bijvoorbeeld gestructureerde beleggingsproducten kunnen dan een uitkomst zijn.

Een andere reden is diversificatie. Dus niet allemaal beleggingen die met het datzelfde beurssentiment meegaan. Voeg alternatieve beleggingen, zoals beleggingen buiten de beurs om en gestructureerde beleggingsproducten, toe aan de klassieke profielportefeuille en je creëert veel meer stabiliteit.

 

Laatste vraag: wat is de gouden tip bij jullie beleggingsproducten?
Een tip over een mooie belegging geef ik niet. Zo’n tip heeft vaak een heel beperkte houdbaarheid. Wij geven overigens de beleggingsproducten uit op basis van execution only. Dat houdt in dat wij graag alle informatie verstrekken, maar dat de belegger zelf beslist.

Maar een logische tip is natuurlijk dat je je moet gaan inlezen. Vaak weten beleggers bijvoorbeeld wel dat gestructureerde beleggingsproducten een maximale looptijd hebben, maar niet dat deze ook dagelijks verhandelbaar zijn. En nogmaals, het mooie van gestructureerde beleggingsproducten is dat “het is wat het is”; het staat allemaal uitvoerig beschreven in de brochure.

Daarnaast is mijn tip dat enkel een gestandaardiseerde beleggingsportefeuille aanhouden niet helemaal meer aansluit bij de huidige markt. Pas alsjeblieft diversificatie toe in de beleggingsportefeuille. Dus naast aandelen en obligaties ook oog hebben voor bijvoorbeeld gestructureerde beleggingsproducten en private investeringen. En vanzelfsprekend ben ik bereikbaar om over die mogelijkheden te sparren.

 

 

Veelgestelde vragen?

Een gestructureerd product is samengesteld uit verschillende beleggingsinstrumenten. Vaak is het een combinatie van obligaties en opties. Met de optie wordt de kans op een resultaat nagestreefd. Dit resultaat is vaak voorwaardelijk. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de koers van een bepaald aandeel of de stand van een bepaalde index op of boven een bepaald niveau staat. Doordat het resultaat voorwaardelijk is kan er een relatief hoge beloning tegenover staan.

Ja, de beleggingsproducten via Wilgenhaege zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar. De uitgevende instelling zorgt (onder normale omstandigheden) voor een koop- en een verkoopkoers (het verschil tussen de koop- en verkoopkoers is 1%, als u dus op hetzelfde moment zou kopen en verkopen heeft u 1% verlies in de koers). Bij tussentijdse verkoop is de prijs van het beleggingsproduct gelijk aan de actuele waarde op het moment van handelen. De actuele waarde kan zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde.

U geeft uw opdrachten telefonisch en per e-mail door aan Wilgenhaege (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur) op het nummer: 023 – 567 99 00.

Gestructureerde producten hebben een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken die van tevoren bekend zijn. De gestructureerde producten zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel. U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.

Een gestructureerd product is samengesteld uit verschillende beleggingsinstrumenten. Vaak is het een combinatie van obligaties en opties. Met de optie wordt de kans op een resultaat nagestreefd. Dit resultaat is vaak voorwaardelijk. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de koers van een bepaald aandeel of de stand van een bepaalde index op of boven een bepaald niveau staat. Doordat het resultaat voorwaardelijk is kan er een relatief hoge beloning tegenover staan.

Gestructureerde producten zijn kant en klare producten. De producten kenmerken zich doordat ze een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken hebben die van tevoren 100% bekend zijn. De gestructureerde producten zijn wel dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel. U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.

Gestructureerde producten hebben een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken die van tevoren bekend zijn. De gestructureerde producten zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel. U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.

Ontvang €200,- korting op de aankoopkosten

Koopt u de Easy Coupon 11,8% en brengt u ons in contact met een kennis of zakenrelatie die ook inschrijft op de Easy Coupon 11,8%, dan ontvangt u een korting van 200,- euro op de aankoopkosten voor elke kennis of zakenrelatie die u heeft aangebracht.

Wilt u weten wat de actuele koers is?

*Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van Execution Only. Wij adviseren u niet maar informeren u graag over de productkenmerken.

Een nieuwe beleggingsrekening openen bij Wilgenhaege.

Voor het aankopen van de beleggingsproducten via Wilgenhaege dient er op uw naam of op naam van uw onderneming een beleggingsrekening geopend te worden bij Binck Bank. De aanvraag van deze rekening loopt via Wilgenhaege.

*Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van Execution Only. Wij adviseren u niet maar informeren u graag over de productkenmerken.

Inschrijven?

Laat hieronder uw gegevens achter. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om de benodigde documenten met u in te vullen.

Heeft u nog vragen?

Stel hier uw vraag. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik ontvang graag de brochure per e-mail of per post

Meer over de aandelen Easy Coupon 11,8%

NN Group is een internationale financiële dienstverlener, actief in 18 landen. NN Group bestaat uit NN (Nationale-Nederlanden) en NN Investment Partners (NN IP). Nationale-Nederlanden omvat ook Nationale-Nederlanden Bank N.V., die bancaire producten (voornamelijk hypotheken en spaarproducten) aanbiedt. NN heeft meer dan 17 miljoen klanten en ontving in 2019 ruim 14,5 miljard euro premie-inkomen. NN IP heeft circa 276 miljard euro vermogen onder beheer.

Het onderliggend bedrijfsresultaat bedroeg in 2019 1,794 miljard euro. 58% van het bedrijfsresultaat wordt in Nederland gerealiseerd, waarvan ruim 80% uit levensverzekeringen. 16% van het bedrijfsresultaat komt uit Europese verzekeringen, 13% uit levensverzekeringen in Japan en 10% uit Asset Management. Sinds 2 juli 2014 is het nieuwe bedrijf NN Group N.V. beursgenoteerd aan Euronext in Amsterdam.

In 2011 zijn de verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten van de (toenmalige) ING-groep afgesplitst. In 2017 nam NN Group Delta Lloyd over en zijn de activiteiten in Nederland en België samengegaan. NN Group is met de merken Nationale- Nederlanden, NN Investment Partners, ABN AMRO verzekeringen, Movir, AZL, BeFrank en OHRA actief. Het hoofdkantoor van NN Group is gevestigd in Den Haag.

Nestlé (opgericht in 1866 door Henri Nestlé) is het grootste bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie ter wereld. Nestlé verkoopt diverse productcategorieën en heeft meer dan 2000 merken, van wereldwijde iconen tot lokale favorieten. In de verkoop van koffie zijn ze de grootste ter wereld met bekende merken als Nescafé, Nespresso, Nesquik en Starbucks (in supermarkt). Ook in de verkoop van zuigelingen- en babyvoeding is Nestlé de grootste ter wereld met merken als NaturNes, Nestlé en Gerber, net als in de productie en verkoop van fleswater met premium merken als Perrier en S.Pellegrino. Andere bekende merken van Nestlé zijn Maggi, Garden Gourmet, Wanger pizza, Kitkat, Smarties, Lion en Haagen-Dazs. Nestlé is ook actief in de productie en verkoop van diervoeding, waaronder de merken Bozo, Felix, Purna en Gourmet. Hiermee hebben ze wereldwijd een nr. 2 positie. Tot slot is Nestlé producent en leverancier van dieetvoedingen voor medisch gebruik met merken als Resouce, Clinutren en Novasource.

In 2020 behaalde Nestlé in totaal een omzet van CHF 84,343 miljard en een onderliggend bedrijfsresultaat van CHF 14,9 miljard. Ongeveer 45% wordt gehaald uit Noord- en Zuid-Amerika, 29% uit de regio Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika en 26% uit de regio Azië, Oceanië en Afrika (excl. Noord-Afrika).

Nestlé is aanwezig in 186 landen over de hele wereld en had eind 2020 273.000 medewerkers.

ASM International N.V. (hierna: ASMI) produceert machines die worden gebruikt in verschillende stadia van het productieproces rond halfgeleiders. Halfgeleiders zijn producten die uitsluitend, of voor een deel, bestemd zijn om een elektronische functie te vervullen. Halfgeleiders worden ook wel (geheugen-)chips of microprocessors genoemd, afhankelijk van hun functie. Deze chips worden gebruikt in bijvoorbeeld computers, mobiele telefoons, datacenters, huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur, medische apparaten en industriële machines.

ASMI is gespecialiseerd in ‘wafer processing’ machines. Wafer processing is het prepareren van wafers, schijven van een bepaald soort siliconen, zodat er later chips van de schijf gemaakt kunnen worden. De machines van ASMI worden met name gebruikt voor het aanbrengen van dunne lagen materiaal op wafers. Dat proces wordt deposition genoemd. Binnen deposition heeft ASMI met name een sterke positie in het snelgroeiende ALD (Atomic Layer Deposition) segment, waarin het wereldwijd marktleider is. Naast de ALD-machines levert ASMI ook Epitaxy producten. Deze machines worden gebruikt om de elektrische eigenschappen van het wafer oppervlakte te verbeteren op een gecontroleerde manier.

ASMI wordt soms beschouwd als de “grondlegger” in Europa van machines voor de fabricage van halfgeleiders. Naast de opbouw van de eigen onderneming, ontstond in 1984 vanuit een joint venture met Philips ASML. Ook BE Semiconductor is van ASMI afgesplitst.

ASMI is in Almere gevestigd en heeft ontwikkelings- en productiefaciliteiten in onder andere Europa, de Verenigde Staten, Singapore en Japan. De machines worden verkocht aan chipproducenten, zoals Intel, Samsung en TSMC.

In 2020 behaalde ASMI een omzet van € 1,328.1 miljoen, een brutomarge van 47% en een operationeel resultaat van € 327.1 miljoen.

Naast eigen activiteiten heeft ASMI een belang van 25% in ASM Pacific Technology (ASM PT), een beursgenoteerde onderneming in Hong Kong.

In september 2021 heeft ASMI een Capital Markets Day gehouden waarbij ze nieuwe financiële doelstellingen hebben afgegeven. Ze streven naar een omzet van 2,8-3,4 miljard euro in 2025, dat komt neer op een jaarlijkse omzet groei van 16-21%. Daarnaast verwacht ASMI een operationele marge te halen van 26-31% (25% in 2020).

Bron: Bloomberg, oktober 2021 en jaarverslag ASMI 2020

Danone S.A. (hierna: Danone) is een Frans voedingsmiddelenbedrijf, gespecialiseerd in zuivelproducten en plantaardige voedingsproducten (54% van de omzet), flessenwater (15%), babyvoeding en medische voeding (31%). Danone is wereldwijd actief in meer dan 120 landen. In verse zuivelproducten en plantaardige producten zijn ze wereldwijd marktleider, in babyvoeding zijn ze wereldwijd nr. 2, in flessenwater wereldwijd nr. 3. In medische voeding zijn ze de grootste in Europa. Danone haalt 57% van de omzet uit Europa en Noord-Amerika en 43% in de rest van de wereld. De belangrijkste afzetlanden zijn VS (21%), China (9%), Frankrijk (9%), Rusland (6) en Indonesië (6%). De belangrijkste merken (qua omzet) voor Danone zijn Activia (yoghurt), Aptamil (babyvoeding) en Danone zelf. Andere bekende merken zijn Evian (flessenwater), Alpro (plantaardige yoghurt) en Nutrilon (babyvoeding). Danone verkoopt haar producten via (online) supermarkten, kleinere gemakswinkels en direct online via de eigen webshop. Danone heeft productiefaciliteiten in 180 landen.

Danone haalde in 2020 een omzet van 23,6 miljard, een omzetdaling ten opzichte van 2019 van 1,5%. De operationele marge was 14%. Danone heeft als doelstelling om de marge ter verhogen naar meer dan 15% in 2022. Op middellange termijn willen ze 3-5% organisch groeien en streven ze naar een operationele marge tussen 15-19%.

Bron: Bloomberg, oktober 2021 en jaarverslag Danone 2020

Belangrijke informatie

*Easy Coupon 11,8% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de Easy Coupon 11,8% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

**Tot de productkenmerken van de Easy Coupon 11,8% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen ASM International en Danone als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minst presterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) op of boven 80% van de Startwaarde sluit.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Easy Coupon 11,8% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 14,4% = 72% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 66,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Easy Coupon 11,8% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Easy Coupon 11,8%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/easy-coupon-11-8 U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Easy Coupon 11,8% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (EID) van de Easy Coupon 11,8% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.

Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.