Easy Coupon 11,8%* succesvoller gesloten dan verwacht - Wilgenhaege

Easy Coupon 11,8%* succesvoller gesloten dan verwacht

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 16 november 2021

Easy Coupon 11,8%** nóg hoger

De emissie van Easy Coupon 11,8% is op afgelopen vrijdag 12 november 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 14,4%***. Dat is 2,6 % hoger dan de 11,8% die was geprognosticeerd.

Dinsdag 16 november 2021

Easy Coupon 11,8%** nóg hoger

De emissie van Easy Coupon 11,8% is op afgelopen vrijdag 12 november 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 14,4%***.
Dat is 2,6 % hoger dan de 11,8% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

*Easy Coupon 11,8% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de Easy Coupon 11,8% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de Easy Coupon 11,8% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen ASM International en Danone als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minst presterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sluit.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Easy Coupon 11,8% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 14,4% = 72% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 66,9%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Easy Coupon 11,8% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Easy Coupon 11,8%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/easy-coupon-11-8  U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Easy Coupon 11,8% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (EID) van de Easy Coupon 11,8% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.