Significant hogere rentecoupon dan verwacht bij DSM ING 21,5%* - Wilgenhaege

Significant hogere rentecoupon dan verwacht bij DSM ING 21,5%*

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 4 april 2023

Rente op DSM ING 21,5%** nóg hoger

De emissie van DSM ING 21,5% is op afgelopen vrijdag 31 maart succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 27,25%***. Dat is 5,75% hoger dan de 21,5% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Dinsdag 4 april 2023

Rente op DSM ING 21,5%** nóg hoger

De emissie van DSM ING 21,5% is op afgelopen vrijdag 31 maart succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 27,25%***. Dat is 5,75% hoger dan de 21,5% die was geprognosticeerd.

Hoe komt het dat de definitieve rentecoupon hoger uitpakt?

De definitieve specificaties van een gestructureerd beleggingsproduct worden pas bij de plaatsing (emissie) bepaald. Wanneer een gestructureerd beleggingsproduct een rentecomponent kent, wordt er weken voor de plaatsing al bepaald welk percentage in de brochure komt te staan als indicatie van de definitieve rente. Dit is de reden dat we een veiligheidsmarge inbouwen om teleurstellingen te voorkomen.

Gedurende de periode tot aan de plaatsing is de rente onderhevig aan de marktwerking. Factoren die van invloed zijn, zijn met name de beweeglijkheid van de onderliggende waarden (aandelen of indices) en de renteontwikkeling. Een volatiele (beweeglijke) markt zal vaak leiden tot een hogere rentecoupon voor het gestructureerde product. En wanneer de rente stijgt leidt dat ook vaak tot een hogere rentecoupon en vice versa.

Heeft u aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@wilgenhaegecapitalmarkets.nl

023- 554 16 33

Belangrijke informatie*

* DSM ING 21,5% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de DSM ING 21,5% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de DSM ING 21,5% behoren onder andere: tot maximaal vijf jaar lang beleggen met de aandelen DSM N.V. en ING Groep N.V. als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van de aandelen op één van de peildata (maximaal 5) op of boven de Startwaarden sluiten.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. DSM ING 21,5% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 27,25% = 136,25% indien het product pas aan het einde van het 5de jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 131,15%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de DSM ING 21,5% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de DSM ING 21,5%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/dsm-ing-21-

 

U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. DSM ING 21,5% wordt uitgegeven door Van Lanschot Kempen N.V. U loopt een kredietrisico op Van Lanschot Kempen N.V. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de DSM ING 21,5% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.