Double Dutch 20,6%* succesvoller gesloten dan verwacht - Wilgenhaege

Double Dutch 20,6%* succesvoller gesloten dan verwacht

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 4 oktober 2022

Rente op Double Dutch 20,6%** nóg hoger

De emissie van Double Dutch 20,6% is op vrijdag 30 september succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 26,12%***.
Dat is 5,52% hoger dan de 20,6% die was geprognosticeerd.

Dinsdag 4 oktober 2022

Rente op Double Dutch 20,6%** nóg hoger

De emissie van Double Dutch 20,6% is op vrijdag 30 september succesvol afgerond. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 26,12%***.
Dat is 5,52% hoger dan de 20,6% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

* Double Dutch 20,6% is een beleggingsproduct. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van de Double Dutch 20,6% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

** Tot de productkenmerken van de Double Dutch 20,6% behoren onder andere: maximaal vijf jaar lang beleggen met de aandelen ASML en TKH als onderliggende waarden. De rente van 26,1% wordt uitgekeerd als de koers van de aandelen op de peildata (maximaal 5) op of boven de Startwaarden sluiten.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Double Dutch 20,6% kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 26,12 = 130,6% indien het product pas aan het einde van het 5de jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dat geval bedraagt 125,5%.

U dient uw beslissing om te beleggen in Double Dutch 20,6% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van Double Dutch 20,6%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/double-dutch-20-6   

U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Double Dutch 20,6% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van Double Dutch 20,6% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.