De toegevoegde waarde van gestructureerde beleggingsproducten - Wilgenhaege

De toegevoegde waarde van gestructureerde beleggingsproducten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Inschrijving op nieuw beleggingsproduct vanaf 22 augustus

Vanaf 22 augustus aanstaande kan er ingeschreven worden op een nieuw beleggingsproduct. De specificaties worden op die dag per e-mail aan u verzonden en via onze website bekendgemaakt. De inschrijving op dit beleggingsproduct loopt tot 8 september 15.00 uur. Wanneer u nog geen beleggingsrekening heeft bij Wilgenhaege adviseren wij u om tijdig te reageren.

Levi Pels Rijcken, beleggingsadviseur bij Wilgenhaege, informeert dagelijks over de mogelijkheden met gestructureerde beleggingsproducten.

Levi: “De succesvolste beleggers van de afgelopen jaren hebben niet alleen een brede spreiding om specifieke risico’s te voorkomen, maar hebben ook verschillende soorten beleggingsinstrumenten, waaronder gestructureerde producten. De gestructureerde beleggingsproducten die wij vaak uitgeven zijn niet ongevoelig voor beursdalingen, maar hebben als sterk kenmerk dat er een hoge rente uitgekeerd wordt, ook op het moment dat de koersen niet of nauwelijks geplust hebben.”

Wilgenhaege brengt al meer dan 20 jaar gestructureerde producten naar de markt. De meeste producten kennen een maximale looptijd van 5 jaar, maar de praktijk leert dat veel producten al na 1 of 2 jaar automatisch aflopen. De netto rendementen verschillen per product en zijn afhankelijk van de onderliggende aandelen en de marktomstandigheden van dat moment. De rendementen zijn vergelijkbaar met de rendementen op reguliere aandelenbeleggingen, maar met dat verschil dat de koersen van de onderliggende aandelen bij gestructureerde producten niet hoeven te stijgen en dat er ook vaak een (gedeeltelijke en voorwaardelijke) kapitaalsbescherming in zit.

Levi: “Veel beleggers bouwen een beleggingsportefeuille in de gestructureerde beleggingsproducten op naast een reguliere beleggingsportefeuille. Het vult elkaar gewoon goed aan. Ik zeg altijd dat 1 beleggingsproduct geen portefeuille is en dat het juist zinvol kan zijn om in een aantal gestructureerde beleggingsproducten tegelijkertijd te investeren. De meeste beleggers rollen aflopende producten vervolgens weer door.”

“Neem gerust contact met mij op om te sparren over de mogelijkheden. Of we maken een afspraak voor een persoonlijk onderhoud. Dan vertel ik u graag over alle ins en outs van onze gestructureerde beleggingsproducten. Ik ben bereikbaar op 023 – 554 1633.”