De inschrijving is open: Adidas – Volkswagen 21% - Wilgenhaege

De inschrijving Adidas – Volkswagen 21% is geopend

Meer informatie
Heeft u een vraag?
Neem contact op

Vrijdag 27  augustus 2021

De inschrijving is open: Adidas – Volkswagen 21%

Vanaf aanstaande maandag start de inschrijving op het nieuwe beleggingsproduct Adidas – Volkswagen 21%*.

Wanneer wordt de coupon (rente) uitgekeerd? Adidas – Volkswagen 21% keert rente uit op het moment dat het aandeel Adidas en het aandeel Volkswagen op één van de vijf, jaarlijkse peildata op of boven de Startwaarden noteren. Indien het aandeel Adidas of het aandeel Volkswagen onder de Startwaarde noteert zijn er verschillende scenario’s. De scenario’s met concrete voorbeelden staan beschreven in de brochure. Heeft u daar vragen over, neem dan gerust contact op.

Vrijdag 27  augustus 2021

De inschrijving is open: Adidas – Volkswagen 21%

Vanaf aanstaande maandag start de inschrijving op het nieuwe beleggingsproduct Adidas – Volkswagen 21%*.

Wanneer wordt de coupon (rente) uitgekeerd? Adidas – Volkswagen 21% keert rente uit op het moment dat het aandeel Adidas en het aandeel Volkswagen op één van de vijf, jaarlijkse peildata op of boven de Startwaarden noteren. Indien het aandeel Adidas of het aandeel Volkswagen onder de Startwaarde noteert zijn er verschillende scenario’s. De scenario’s met concrete voorbeelden staan beschreven in de brochure. Heeft u daar vragen over, neem dan gerust contact op.

 

Wanneer kan Adidas – Volkswagen 21%* interessant zijn voor u?

Wat maakt Adidas – Volkswagen 21% interessant voor u?

  • Adidas – Volkswagen 21% geeft kans op een hoge rente-uitkering

  • Adidas – Volkswagen 21% heeft een looptijd van minimaal één tot maximaal vijf jaar

  • Adidas – Volkswagen 21% is tussentijds verhandelbaar

Wat is het risico van Easy Coupon 10,5%?

  • U loopt het risico dat uw visie niet uitkomt en dat de onderliggende waarden niet op of boven de Startwaarden zullen staan op één van de vijf, jaarlijkse meetmomenten

  • U loopt koersrisico op uw gehele inleg

  • U heeft gedurende de looptijd kredietrisico op Société Général S.A.

De inschrijfperiode sluit op vrijdag 17 september 2021 om 15.00 uur.

Heeft u nog geen beleggingsrekening bij Wilgenhaege?

*Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Adidas – Volkswagen 21% is een beleggingsproduct. Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van Execution Only. Alle kenmerken en eventuele risico’s staan beschreven in de brochure en het prospectus, te downloaden op de website: www.wilgenhaege.nl/adidas-volkswagen-21/ Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.